PT Nedir?

Öncelikle PozitifTercih güncel eğitim haber sitesi değildir. 

Paylaşımlardaki amacımız eğitime hayatında olan öğrenci-veli-öğretmen üçgenine yardımcı olmak ve eğitimdeki aksaklıklara  çözüm aramak ve bunları duyurmaktır.

Pozitif Tercih ve isminin oluşumu.
Aşağıdaki kavramlar Pozitif Tercih isminin oluşumunda etkin olmuştur.

-----

Pozitif:
Olumlu, negatif karşıtı (TDK)

-----

Pozitif bilim:
Konuları sınırları önceden belirlenmiş olan somut varlık alanlarıdır. Evrenin belli özellikleri olan bir bölümünü ele alan bu gruptaki bilimler, soyut kavramlar üzerine araştırma yapmazlar. Deneylenemeyen konuları ele almazlar. Konuları içine giren somut varlık alanlarını incelerken genellikle tümevarım (endüksiyon) yöntemini kullanırlar. Tekil doğrulardan yola çıkarak, genel doğrulara ulaşmaya çalışırlar. (Türkçebilgi)

-----

Pozitivizm,
Olguculuk iki felsefi düşünceye verilen addır. Her iki düşüncenin de teoloji ve metafizik içermeyen, sadece fiziksel veya maddi dünyanın gerçeklerine dayanan bilim anlayışı vardır. (wikipedia)

-----
Psikoloji:
Psikoloji (Yunanca ψυχολογία, psihologia: Psikoloji), davranışları ve zihinsel süreçleri inceleyen bilim dalıdır. Hem insanlar hem de hayvanlar üzerindeki çalışmaları kapsar. Psikoloji diğer bilimlere kıyasla kısa bir geçmişe sahiptir. Bu kısa süre içinde psikoloji değişik biçimlerde tanımlanmıştır. İlk tanım insan zihninin yapısının incelenmesi biçimindeydi. İnsan zihnini gözleyebilmenin olanaksızlığı karşısında psikologlar, psikolojiyi "gözlenebilen davranışların bilimsel incelemesi" biçiminde tanımlamışlardır. İnsan zihninin davranış üzerindeki etkisini kabul etmeyen bu yaklaşıma, psikoloji içinde tepki oluşmaya başlamış, bellek süreçleri ve düşünme gibi zihinsel işlevleri inceleyen bilişsel psikoloji ortaya çıkmıştır.(1)

-----

Pozitif Psikoloji:
Pozitif olmak demek duygularımızdan kaçınmamız anlamına gelmiyor.  Herşeyin hep olumlu, hep güzel, hep sakin olmasını gerektirmiyor pozitife odaklanmak. Çünkü hayatın kendisi problemleri çözmemiz üzerine kurulmuş.  Hayatta herşey her daim güzel ve olumlu değil.  Iyisi ve kötüsü bir arada.  Pozitif psikoloji, aksine, her tür duyguyu kabul etmemizi ve onlarla nasıl başa çıkmamız gerektiğini daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor.

Pozitif Psikoloji kavramının babası Amerikalı Profesör Martin Seligman. 1980'li yıllarda güçlenen hümanist yaklaşımın devamı olarak ortaya çıkan pozitif psikoloji, klasik psikoloji gibi insanların ruhsal bozukluklarına çare aramak yerine insanları mutlu eden şeylere, olumlu düşünme biçimlerine, hoşgörü ve neşeye yöneltiyor. Kısaca klasik psikoloji hastalanmış ruhlara çare bulmaya çalışırken, pozitif psikoloji sağlıklı kişilerin daha mutlu olmasını ve sağlıklarını koruyabilecek bakış açıları geliştirmelerini sağlamayı hedefliyor.
Bazı linkler: 1 2 3 4 5 6

-----

Tercih:
1- Her Tercih bir Kaybediştir
2- Kariyer ile ilgili en beğendiğim söz" Başarısız insan yoktur; kariyer planını yanlış yapmış insan vardır". Bunu özü yanlış tercihler yapmış insan demektir.
3- 'Şems'e dedim ki: Bak, ipekböceği kozadan çıkarken alın teriyle ördüğü ipeği yırtıp parçalar. Bu yüzden çiftçiler ya ipeği seçerler, ya ipekböceğini. İkisini birden koruyamazlar. Çoğu zaman ipeği kurtarmak için ipekböceğinin canını alırlar. Bir tek ipek mendil için bilir misin yüz ipekböceği can verir? ' Elif Şafak, Aşk.