Eğitimde Yol Haritası

12 yıllık zorunlu eğitim ve kademeleri:

1- Okul Öncesi / Anaokulu

48-60 ay arası çocuklar okul öncesi eğitime yönlendirilecektir.

Okul öncesi eğitim için 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle 37-66 ay arasındaki çocukların anaokulunda veya uygulama sınıflarında, 48-66 ay arasındaki çocukların ise anasınıflarında eğitim almaları sağlanacaktır.


2.1- İlköğretim - İlkokul (ilk 4; 1. 2. 3. 4. sınıflar)

30 Eylül 2012 tarihi itibariyle 66 ayını tamamlayan tüm çocukların okul kayıt işlemleri e-okul sistemi üzerinden merkezi olarak yapılacaktır.

60-66 ay arasındaki çocukların ise velisinin yazılı isteği ile gelişim yönünden hazır olduğu anlaşılanların ilkokula devamları sağlanacaktır. Diğer öğrenciler okul öncesi eğitime yönlendirilecektir.

2.2- İlköğretim - Ortaokul (ikinci 4; 5. 6. 7. 8. sınıflar)

İlköğretimi tamamlayan öğrencilere diploma verilmeyecek, 12 yıllık zorunlu eğitim sonunda ortaöğretim diploması verilecektir.

Yatılı ilköğretim bölge okullarının yatılı kısımlarında sadece ortaokul (5, 6, 7 ve 8. sınıf) öğrencileri yatılı olarak kalacaktır. İlkokul öğrencilerinin ise köy okullarında veya taşımalı olarak diğer ilkokullar ile yatılı ilköğretim bölge okullarında gündüzlü olarak öğrenimlerine devam etmeleri için gerekli tedbirler alınacaktır.

2-A- Bir üst kademeye geçiş sınavı: TEOG ve SBS (OGES) ve de PYBS

8. sınıfta okuyan öğrencilerden Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçlarına göre öğrenci alan ortaöğretim kurumlarından herhangi birine yerleşemeyen öğrenciler ile bu sınava katılmayan öğrencilerin tamamının tercihleri doğrultusunda ortaöğretim kurumlarına kayıt yapmaları sağlanacaktır.

2-B- Ortaokul Türleri: Ortaokul, İmam Hatip Ortaokulu


3- Ortaöğretim / Lise (üçüncü 4; 9. 10. 11. 12. sınıflar)

3-1- Anadolu Liseleri (Akademik Liseler)

3-2- Meslek Liseleri

3-2-1- Ticaret Meslek Liseleri

3-2-2- Endüstri Meslek Liseleri

3-2-3- Sağlık Meslek Liseleri

3-2-4- Adalet Meslek Liseleri

3-2-5- * Meslek Liseleri

3-3- Fen Liseleri ve Fen-Tek Liseleri (Akademik Liseler)

3-4- Sosyal Bilimler Liseleri (Akademik Liseler)

3-5- İmam Hatip Liseleri (Akademik Liseler) (Din Öğretimi)

3-6- ÇPL

3-7- Spor Lisesi

3-8- Sanat Lisesi

3-9- Açık Lise

3-9- Diğer Liseler

3-A- Ortaöğretimde / Liselerde Bölümler (2011'den itibaren genel lise türlerinde resmi olarak bölüm ayrımı bulunmasa da ders seçimi ile gayri resmi olarak alan ayrımı vardır.)

3-A-1- Edabiyat-Sosyal / Sözel

3-A-2- Türkçe-Matematik / EA

3-A-3- Fen-Matematik / Sayısal

3-A-4- Dil

3-B- Meslek lisesi alanları (Meslek lisesi alanları çok fazla olduğu için ayrıca değinilecektir).

3-C- Sınavlar

3-C-1- Bir üst kademeye geçiş sınavı: ÖSYS : YGS ve LYS

3-C-2- Kamu için meslek sınavları: KPSS Ortaöğretim


4- Yükseköğretim

4-0- yabancı dil hazırlık

4-1- Meslek Yüksekokulu / Ön Lisans (2 yıllık eğitimler)

4-A- Sınavlar


4-A-1- Bir üst kademeye geçiş sınavı: DGS

4-A-2- Kamu için meslek sınavları: KPSS Ön Lisans

4-2- Yüksekokul - Fakülte / Lisans (4 ve üstü yıllık eğitimler)


Lisans eğitiminden sonraki eğitim kurumları, eğitim kademeleri, sınavlar ve unvanlar.

4-3- Enstitü / Yüksek Lisans

4-3-1- Yüksek Lisans - Master - MBA

4-3-2- Tezli

4-3-3- Tezsiz

(Akademik görevler, eğitimleri ve sınavları)

4-3-2- Doktora

4-3-3- Yrd. Doçentlik

4-3-4- Doçentlik

4-3-5- Profesörlük

(Diğer akademik görevler)

4-4- a)Araştırma Görevlisi,

b)Öğretim Görevlisi,

c)Okutman

4-B- Sınavlar

4-B-1- Bir üst kademeye geçiş sınavları: ALES, TUS,

4-B-2- Kamu için meslek sınavları: KPSS Lisans

4-B-3- Dil sınavları: YDS, (eskiler KPDS, ÜDS), YÖK Dil

5- Mesleki Eğitim

5-1- Çıraklık Eğitimi

5-2- Meslek Liseleri

5-3- Yükseköğretim (MYO, YO, Fakülte)

5-4- Yaygın Eğitim

6- Yabancı Dil Eğitimi

6-A- Sınavlar

6-A-1- YDS

6-A-2- TOEFL

6-A-3- İELTS

6-B- Eğitimler

6-B-1- Kurslar

6-B-2- Hazırlık Sınıfları

6-B-3- Yurt Dışında Dil Eğitimi

7- Yurtdışında Eğitim

7-A- Sınavlar

7-A-1- SAT

7-A-2- GMAT

7-B-Eğitimler

7-B-1- İlkokul, Ortaokul, Lise

7-B-2- Meslek Yüksekokulu, Fakülte

7-B-3- Yüksek Lisans

7-B-4- Dil Eğitimi

8- Eğitimde bilinmesi gerekenler

8-1- Açık Öğretim

8-2- Uzaktan Eğitim / Öğretim

8-2- Öğrenci Değişim Programları: Erasmus,

8-3- Work and Travel

8-4- Bilim Sanat Merkezleri: BİLSEM

8-5- Rehberlik ve Araştırma Merkezleri: RAM

8-6-