6.Bölüm Bep Toplantı Gündemleri. Görüşülecek Konular ve Alınacak Kararlar.