İç Mimarlık Bölümü Hakkında: Maaşlar, İmza Yetkisi, Çevre