Fikir 3: Bağımsız Okullar

Yeni dönemde kafamdaki bazı fikirleri MEB ve yeni bakanımız Ziya Selçuk hocama açık olarak sunmak istiyorum.

Bu fikirleri belirli ihtiyaçlar ve MEB'in hali hazırdaki problemlerine çözüm bulmak amacıyla üretmeye çalıştım. Fikirlerimi yazarken yeni bakanımızın koltuğunu ısıtmadan, eylemlerine başlamadan sunmak için hızlıca yazmaya çalıştığım bazı aksaklıkları ve kusurları olabilir şimdiden affola.

Zaten bunlar birer fikir beğenilmezse ölür gider.  Beğenilirse önce proje haline getirilir, sonra uygun mevzuat ile yasal zeminleri hazırlanır, yani daha çok yolu var. Bu fikirler oluşurken diğer ülkelerdeki uygulamalar ile ülkemizdeki başka sektörlerdeki uygulamaları eğitim sistemimize uyarlamaya çalıştım. Amerikayı yeniden keşfetmeye gerek yok.Fikir 3: Bağımsız okullar 
ya da kâr amacı gütmeyen özel okullar
ya da öğretmen okulu


Amaçlar: 

1- özelleştirmeyi arttırarak devletin eğitim yükünü azaltmak

2- istihdam yaratarak atama problemine çözüm üretmek

3- kayıt dışı geliri kayıt altına almak

4- okullaşmayı artırmak

5- taşımalı eğitimi azaltmak

Uygulama Alanı

1- özel eğitim

2- okul öncesi eğitim

3- temel eğitim: ilk-orta

4- spor ve sanat alanlarında eğitim

5- mesleki eğitim

Uygulama

1- okullar
- her sınıf düzeyinden 1 tane şubenin olduğu butik okullardır
örneğin abc bağımsız ilkokulu 4 ilkokul öğretmeni tarafından 1., 2., 3., 4. sınıf şubelerinden birer tane sınıfı olan bir okuldur ortak hisselere sahip 4 sınıf öğretmeni tarafından açılmıştır.
def bağımsız orta okulu 5, 6, 7, 8, sınıf şubelerinden birer tane sınıfı olan bir okuldur, 1 matematik, 1 fen, 1 sosyal, 1 türkçe öğretmeni tarafından açılmıştır.

not: dink k ve ab, ingilizce, resim, müzik, beden eğtimi vb öğretmenler de ortaklar arasında yer alabilir.
ayrıca
- bu derslere meb öğretmenleri ek ders karşılığı derse girebilir.
- bu derslerin bağımsız öğretmenleri bu kurumlarda

- kar amacı gütmeyen öğretmenler tarafından açılır, işletilir
- bu kurumlar noter gibi gelir giderleri öğretmen tarafından karşılanan devlet kurumlarıdır. ancak devletten ödenek almazlar.

-ilk-orta-lise ve meslek-çıraklık eğitimleri için uygun bir modeldir.2- öğretmenler

a- meb öğretmen atama yönetmeliğine uygun olan, yeterli sayıda öğretmen, bulundukları ilçe mem'e bağımsız okul açmak istediklerini ilçe mem'e bildirir.

b- uygun mekan bulunur. en az 4 sınıf 1 öğretmenler odası, 1 idari oda, öğretmen wc, öğrenci wc gibi temel donanımlar bulunmalı. bu durum yönetmelik ile açıklanır.

c- eğer öğrenci temel eğitimi okulda sanat-spor gibi yetenek alanlarına yönelik eğitimi evde eğitim alarak tamamlamak isterse buna uygun program yapılır.

d- öğrencilerin başarı durumları e-okul sistemine öğretmeni tarafından işlenecek. gerekli dosyaları öğretmeni tarafından öğrenci eğitim-öğretim dışına çıkana kadar muhafaza edilecek.

e- 1 ve 2 numaralı fikirlerde olduğu gibi ücretlendirme ve ücretlerin paylaşılması ile ilgili yasal düzenleme yapılır.

3- öğrenciler
a- öğrenciler temel eğitim öğrencisi ise bir devlet okuluna kayıtlı görünüp, bağımsız öğretmen tarafından takip edildiği sisteme işlenecek

b- temel eğitim düzeyinde ama özel eğitime tabi öğrenci ise işlem aynı şekilde yapılacak.


Avantajları
atama bekleyen öğretmen sayısını azaltır
okul çeşitlili arttırarak okullaşmayı arttırır
eğitim de kayıt dışıyı azaltır
devletin üzerinden eğitim yükünü azaltır
kar amacı gütmeyen kurumlar oldukları için kaliteli eğitimi uygun fiyatlı sunmayı sağlar, rekabeti arttırır.
şirketler bünyelerinde çalışanlarının çocukları için okullar açabilir