Fikir 2: Bağımsız Sınıflar

Yeni dönemde kafamdaki bazı fikirleri MEB ve yeni bakanımız Ziya Selçuk hocama açık olarak sunmak istiyorum.

Bu fikirleri belirli ihtiyaçlar ve MEB'in hali hazırdaki problemlerine çözüm bulmak amacıyla üretmeye çalıştım. Fikirlerimi yazarken yeni bakanımızın koltuğunu ısıtmadan, eylemlerine başlamadan sunmak için hızlıca yazmaya çalıştığım bazı aksaklıkları ve kusurları olabilir şimdiden affola.

Zaten bunlar birer fikir beğenilmezse ölür gider.  Beğenilirse önce proje haline getirilir, sonra uygun mevzuat ile yasal zeminleri hazırlanır, yani daha çok yolu var. Bu fikirler oluşurken diğer ülkelerdeki uygulamalar ile ülkemizdeki başka sektörlerdeki uygulamaları eğitim sistemimize uyarlamaya çalıştım. Amerikayı yeniden keşfetmeye gerek yok.Fikir 2: Bağımsız sınıflar

Amaçlar: 

1- özelleştirmeyi arttırarak devletin eğitim yükünü azaltmak

2- istihdam yaratarak atama problemine çözüm üretmek

3- kayıt dışı geliri kayıt altına almak

4- okullaşmayı arttırmak,

5- taşımalı eğitimi azaltmak

Uygulama Alanı

1- özel eğitim

2- okul öncesi eğitim

3- temel eğitim: ilk-orta

4- spor ve sanat alanlarında eğitim

5- mesleki eğitim

6- köy-mahalle okulları

Uygulama

1- sınıflar
- sınıflar da sadece tek kademe de eğitim verilir, ancak bu sınıflar köy statüsünde muhtarlıklar tarafından açılmışlar ise birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılabilinir.

-ilkokul düzeyi için uygun bir model olmakla beraber orta okullar da ve çıraklık eğitimi için de uygulanabilinir.

- tek öğretmenli sınıf, 18 öğrenciye kadar
- çift öğretmenli sınıf, 32 öğrenciye kadar hizmet verilir.

- bu sınıflar noter gibi gelir giderleri öğretmen tarafından karşılanan devlet kurumlarıdır. ancak devletten ödenek almazlar.

- bu sınıflarda öğretmenlerinin başına gelebilecek istenmedik durumlar karşında öğrencilerin mağdur olmaması için garantör bir devlet okulu belirlenir, böyle durumlarda karşılaşıldığında garantör okulun yönetimi devreye girer.
-sınıfların nasıl olacağı yönetmelik ile belirlenir. sınıflar şahıslar tarafından şahıs arazine, belediyeler ya da muhtarlıklar tarafından uygun arazilere ve devlet okulları tarafından okullarının bahçesindeki uygun yerlere yapılabilinir.
- bu sınıflar mem ya da garantör okul tarafından yılda en az 2 defa rehberlik ve denetimden geçirilir.

2- öğretmenler

a- meb öğretmen atama yönetmeliğine uygun olan öğretmenler, bulundukları ilçe mem'e bağımsız öğretmen olarak kayıt olurlar ve bağımsız sınıf açmak istediklerini bildiriler. uygun yer belirlenerek meb'e bildirilir.

b- öğretmenlerin ve sınıfın giderleri belirlenen tavan-taban ücretler ile veliler tarafından karşılanır.

*c- ücretler; il-ilçe memler tarafından taban ve tavan ders saati ücreti belirlenir. eğitim öğretim dönemi başında haftalık ve aylık ders saatleri ve ücretleri belirlenir, öğrenci velisi tarafından her ay başında meb'in belirlenen hesabına bu ücretler yatırılır, her ayın 15'inde de diğer öğretmenler gibi ilçe tarafından anlaşılan banka hesabına yatırılır.

**d- bu öğretmenler diğer öğretmenler gibi 657 sayılı devlet memurları kanununa bağlıdır ancak diğer memurlar gibi kademe-terfi-derece almazlar. emeklilik ve sağlık hizmetinden, yeşil pasaporttan faydalanırlar.

***
c ve d maddeleri için diğer bir uygulama önerisi
bu öğretmenler şahıs öğretmen şirketi kurarak bu durumu meb'e bildirir. belirlenen tban ve tavan ücretleri üzerinden veliler ile anlaşma yapar. belirledikleri ders saati ve programı meb'e sunarlar. diğer şirketler gibi sağlık vb giderleri kendileri karşılar.

***

3- öğrenciler
a- öğrencilerin okuduğu sınıf garantör devlet okuluna kayıtlı görünüp, tüm iş ve işlemleri bağımsız öğretmen tarafından takip edildiği sisteme işlenir.

b- temel eğitim düzeyinde ama özel eğitime tabi öğrenci ise işlem aynı şekilde yapılacak.

c- eğer öğrenci temel eğitimi okulda sanat-spor gibi yetenek alanlarına yönelik eğitimi evde eğitim alarak tamamlamak isterse buna uygun program yapılır.

d- öğrencilerin başarı durumları e-okul sistemine öğretmeni tarafından işlenecek. gerekli dosyaları öğretmeni tarafından öğrenci eğitim-öğretim dışına çıkana kadar muhafaza edilecek.

4- avantajlar
şirketler çalışanlarının çocukları için bünyelerinde sınıf açabilirler
köyler imkanları dahilinde kendilerine sınıf açabilirler
aynı anda en az 1 ya da 2 öğretmen ile bir müstahdem için iş sahası yaratılmış olur
atama kuyruğu bekleyen öğretmen sayısı azalır
emekli olmak isteyen ama sonrasında planı olmadığı için bekleyen öğretmenlere plan yaratılmış olur