TV ve İnternet Kullanımı

Sayın veli ;

Bildiğiniz üzere hızla gelişen ve değişen bir teknoloji çağında yaşamaktayız. Bu teknolojik gelişimin çocuklar üzerinde olumlu olduğu kadar birçok olumsuz etkisi de bulunmaktadır.
Değerli Veliler;

Sizler de biliyorsunuz ki, yaşamın her alanında haklarımız olduğu gibi haklarımızı/özgürlüklerimizi kullanırken uymamız ve dikkat etmemiz gereken kurallar vardır. İletişim özgürlüğü içinde yer alan Internet ve TV kullanımında da dikkat etmemiz gereken kurallar, çocukların medyadan güvenli bir şekilde yararlanmalarını sağlamak açısından önem taşımaktadır.

---TELEVİZYONUN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ---

Televizyon çocukların ilk aylardan itibaren ilgisini çeken bir araçtır. Birkaç aylık bebekler bile bu renkli, hareketli ve sesli görüntüyle ilgilenirler, görme alanları içinde takip edebilirler. Bebekler büyüyüp özellikle müziğe ilgi duymaya başladıkça müzik eşliğinde görsel olarak vurgulanan görüntülere daha fazla ilgi duymaya başlarlar. Televizyonda ses ve görüntü bir arada verildiği için çocuklar çok kolay etkilenirler. İyi seçilmiş programlar izlettirildiğinde çocukların bilgisini, hayal gücünü artırabilir. İlk yıllarda özellikle reklamlar bebeklerin ve çocukların ilgisini daha fazla çeker. Müzik kanalları da aynı şekilde müzik-ritim ve renkli görüntülerin eşlik ettiği klipler nedeniyle ilgi çekici olur.  Özellikle rahat yemek yedirmek veya sakince oturmasını sağlamak amacıyla televizyon seyrettirilen çocukların okul yıllarında da televizyon izleme alışkanlığını sürdürdükleri bilinmektedir. Ayrıca anne-babası çok televizyon izleyen çocukların da yine model alma yoluyla zaman geçirme ve eğlenme aracı olarak televizyonu tercih etmeleri söz konusudur.

Uzmanlar aşırı televizyon izlemenin çocuklar için iyi olmadığını uzun zamandır savunsa da, birçok ebeveyn kendi televizyon bağımlılığı yüzünden çocuklarının televizyon önünde geçirdikleri zamanı denetleyememektedir. Bu, bir alkolikten ölçülü olmasını istemek gibi bir şeydir. Birçok ebeveyn televizyonun çok pahalı olmayan bir bebek bakıcısı olduğunu keşfetmiştir. Ancak duygusal zekası yüksek çocuklar yetiştirmeye ciddi olarak niyetliyseniz çocuğunuzun televizyon izleme süresine katı sınırlar koymak zorundasınız

Televizyon kullanım nedenlerine bakıldığında çocuklar ile yetişkinler arasında farklılıklar görülmektedir. Yetişkinlerin çoğu televizyonu eğlenmek amacıyla izlerken, çocuklar ise eğlendirici buldukları televizyonu dünyayı tanımak ve anlamak için izlemektedirler. Çocuklar kurmaca ve gerçek arasındaki farkı çoğu kez yetişkinler kadar kolay bir biçimde algılayamamaktadırlar. Birçok açıdan çocuklar televizyon karşısında yetişkinlere oranla daha korunmasız durumdadırlar.

                Yapılan bazı araştırmalarda yeni doğmuş bebeklerden başlayıp ilkokul çağına kadar olan çocuklar mercek altına yatırılmış ve iki yaşından küçük çocukların kesinlikle TV seyretmemesi gerektiği, daha büyük çocukların ise en fazla iki saat süresince ve daha önce ebeveyn tarafından seçilmiş programları izlemesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. İki saatin üzerinde TV önünde geçirilen süre, gelişmekte olan çok taze bir beynin doğal olmayan bir düzeyde uyarılması nedeniyle çocukta %10 ilgi ve odaklanma kaybına yol açmaktadır. Çocuk daha sonraki okul yaşamında ödevlerin, derslerin yavaş temposundan çok çabuk sıkılmakta, dikkati çabucak dağılıvermekte, hatta sürekli huzursuzluk yaşamakta ve kafası kolayca karışmaktadır. Okumak gibi konsantrasyon gereken bir eylemin yerini televizyonun alması ise bu sorunu katmerleştirmektedir.

Önemli olan televizyonun seyredilmemesi değildir. Anne-babanın çocuğa kısa süreli ve denetimli televizyon izletmesi, doğru ve uygun programlar seçerek çocuğu bu programları izlemesi için yönlendirmesidir.

Bizim önerimiz, ailenizin günlük televizyon izleme süresini iki saatle kısıtlamanızdır. Bu sadece çocuklara değil, ailedeki herkese uygulanmalıdır. Elinize televizyon programlarını alıp çocuklarınızla bir­likte oturun ve izlemek istedikleri (sizin de onayladığınız) programların seçiminde onlara rehberlik edin. Televizyon izlemek ço­ğunlukla sadece zaman doldurmaya yarar; daha ileride göreceğiniz gibi, gerçekten de çocukları heyecanlandıracak çok fazla şey vermez.

Başlangıçta çocuğunuzun televizyondan uzak geçirdiği zamanı planlamanız gerekse de, TV’den bir kez soğuduktan sonra bu ko­nuda yaratıcı olacaktır. Bir sonraki aşama, televizyon izlemenin yerini alacak etkinlikleri planlamaktır. Dama, satranç benzeri oyunları dolaptan çıkarın, kütüphaneye gidip birkaç kitap alın, üzerinde çalışılabilecek sanat tasarılarının ve hobilerin listesini çıkarın, çocuklarınızı spor programlarına kaydettirin.

***BİLGİSAYARIN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ***

        Bildiğiniz üzere hızla gelişen ve değişen bir teknoloji çağında yaşamaktayız. Bu teknolojik gelişimin çocuklar üzerinde olumlu olduğu kadar birçok olumsuz etkisi de bulunmaktadır. Çocuklarımızı bu olumsuzluklardan uzak tutmak adına siz ailelere çok önemli görevler düşmektedir. Facebook twıtter vb. sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı küçük yaş grubu çocuklar arasında gittikçe yaygınlaşmaktadır. Bu sitelerin içeriklerinin küçük yaş grubu çocuklar için uygun olmamasının yanı sıra, yaşları gereği sanal ortamdan gelebilecek tehlikelerin farkına varamamaktadırlar. Elbette en uygun olan yaklaşım çocuklarımızın bu gibi sitelere üye olmayıp kullanmamalarıdır. Ancak arkadaş ortamının da etkisiyle bunun önüne geçmek zor olabilmektedir. Bu sebeple ailelerin aşağıdaki önerileri dikkate almaları ve çocuklara gerekli uyarıları yapmaları, çocuklarımızı bilgilendirmek ve sanal tehlikelerden korumak adına önemli bir adım olacaktır.

İnternet ve bilgisayar kullanımıyla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar:

Çocuğunuzla iyi bir iletişim içinde olunuz. Çocuğunuzun arkadaşları, zevkleri, korkuları, sevdikleri ve sevmedikleri konular hakkında bilgi sahibi olunuz. Çocuğunuza, her konuyu sizinle paylaşabileceği güvenini veriniz.
Çocuğunuzla bilinçli ve güvenli İnternet kullanımı kuralları konusunda konuşunuz. Bu kuralların neler olduğunu anlaşılır bir şekilde açıklayınız ve kuralları kesin olarak koyunuz. Koyduğunuz kurallar ve konuşmalarınızda pozitif tutum sergileyiniz. Olumsuz söylemlerin çocuğunuzla kuracağınız iletişimde çatışmayı artırıcı unsur olabileceğini aklınızdan çıkarmayınız.
Çocuğunuzu internet kullanımıyla, karşılaşabileceği tehlikelerle alakalı açık ve net olarak bilgilendirin.
Çocuğunuzun İnternet’e girdiği bilgisayarın çocuk odasında olmamasına, evinizin ortak kullanım alanı içinde olmasına dikkat ediniz.
Çocuğunuzun bilgisayar başında denetimsiz kalmamasını sağlayın.
Bilgisayar kullanım saatlerini sınırlandırın.
Çocuğun girdiği internet sitelerini yakından takip edin ve mutlaka şifrelerini öğrenin.
Bilgisayarın daha sağlıklı kullanımı için ebeveyn denetim programlarından (aile filtresi) yararlanın.
Çocuğunuzu kişisel bilgilerini sanal ortamda tanımadığı kişilere vermemesi gerektiği konusunda uyarın.
Bazı insanların kötü niyetli olabileceklerini ve çocuk olmadığı halde çocuk gibi davranabileceklerini anlatın.
Şaka yapıyor olsalar bile kimseyi korkutmamaları ve tehdit etmemeleri gerektiğini anlatın. İnternette nazik bir dil kullanmaları konusunda uyarın.
İnternet yüzünden başlarına ne gelirse gelsin sizlere söyleyebilmeleri için gerekli güven ortamını sağlayın.
Çocuğunuzun hatalı veya bilinçsiz internet kullanımından doğabilecek illegal durumların yasal sorumluluğunun size ait olduğunu unutmayın.
Aldığınız tüm önlemlere rağmen bu konuda çözemediğiniz problemleriniz olduğunda okulumuz rehberlik servisinden destek alabilirsiniz.


Unutmayın bilgisayar çocuk bakıcısı değildir…