ASKERİ ÖĞRENCİ ADAY BELİRLEME SINAVI (AÖABS) SINAV KAPSAMI

  • Sınav 120 soruluktur. Her soruda 5 cevap şıkkı bulunacaktır. 4 yanlış bir doğru cevabı götürecektir.
  • Soru Dağılımı: Tükçe 40, Mat 40, Fizik 7, Kimya 7, Biyoloji 6, Coğrafya 5, Tarih 5, Feslefe 5 ve Din Kültürü 5 Sorudur
  • Liselerde Din Kültürü dersi görmeyen adaylar ilave 5 adet felsefe sorusunu yanıtlayacaktır.
  • Sınav kapsamı Ortaöğretim kapsamı olacaktır muhtemelen TYT ayarında bir sınav olabilir.

ASKERİ ÖĞRENCİ ADAY BELİRLEME SINAVININ (AÖABS) DEĞERLENDİRMESİ

  • Sınavda Türkçe ve Matematikten 0,5 ve yukarısı net çıkartan adayın puanı hesaplanacaktır.
  • Sınav puanı en düşük 100 en yüksek 500 olacaktır.
  • Sınavın Puan Türleri: MSÜ-SA (SAYILSAL) MSÜ-EA (EŞİT AĞIRLIK) MSÜ-SÖ (SÖZEL) ve MSÜ-GN (GENEL)'dir.

AÖABS PUAN TÜRLERİNİN HESAPLANMASINDA TESTLERİN AĞIRLIKLARI (%)

TürkçeTemel
Matematik
Fen
Bilimleri
Sosyal
Bilimler
MSÜ-SA25353010
MSÜ-EA35351020
MSÜ-SÖ35201035
MSÜ-GN35351515