PDR YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ HAYIRLI OLSUN (!)

eni çıkan "Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği" detayları.

1- Yönetmeliğin İsmi;
*Eski Yönetmelik - MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
*Yeni Yönetmelik - Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği

2- İş Tanımı ve ünvanı;
*Eski yönetmelik - Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman): Eğitim-Öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servisleri ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde öğrencilere rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti veren, üniversitelerin psikolojik danışma ve rehberlik ile eğitimde psikolojik hizmetler alanında lisans eğitimi almış personeli...
*Yeni Yönetmelik - Rehberlik öğretmeni: Eğitim kurumlarındaki rehberlik servisleri ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde rehberlik hizmetlerini yürüten personeli...

3-RAM'larda çalışan meslektaşlarımın görevleri;
*Eski Yönetmelik - Psikolojik danışmanı bulunmayan okullar öncelikli olmak üzere okulların ve öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda yöneticilere, öğretmenlere, gerekli durumlarda ailelere yönelik toplantı, panel ve konferans gibi etkinlikler düzenler, gerekli hizmet içi eğitim etkinliklerini önerir.
*Yeni Yönetmelik -  Görevlendirildiği takdirde rehberlik öğretmeni olmayan okulların rehberlik çalışmalarına destek verir.

4-Eğitim Kurumlarında çalışan meslektaşlarımın görevleri;
*Eski Yönetmelik - Bu konuda ekstra bir görev belirtilmemiş.
*Yeni Yönetmelik - Merkezî sınavlara ait tercih döneminde görev alır.
*Eski Yönetmelik - Bu konuda ekstra bir görev belirtilmemiş.
*Yeni Yönetmelik - Evde ve hastanede eğitime karar verilmiş öğrencilere rehberlik hizmeti sunmak amacıyla öğrenciyi evde ve hastanede ziyaret eder.
*Eski Yönetmelik -  Bu konuda ekstra bir görev belirtilmemiş.
*Yeni Yönetmelik - Görevlendirildiği takdirde komisyonla öğrenci alan eğitim kurumlarının kayıt döneminde görev alır.
*Eski Yönetmelik -  Psikolojik danışmanlara yönetim, büro işlerinde, ders, nöbet ve sınav gibi rehberlik ve psikolojik danışmadaki hizmet alanlarıyla ilişkisiz konularda görev verilemez.
*Yeni Yönetmelik - Sınavlarda görev alabilir; belleticilik ve nöbet görevi yapar.
*Eski Yönetmelik - Bu konuda ekstra bir görev belirtilmemiş.
*Yeni Yönetmelik - Rehberlik öğretmenleri tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda izin ve tatil dönemlerinde görevlendirilebilir.