Öğrenme Güçlüğü-Dikkat Eksikliği çözüm önerileri

https://drive.google.com/file/d/1nhtSK5MtDgpfMVVdgp3EbaOXJJ006Y0k/view