Eve iyi okul eve en yakın okuldur.

FEN LİSELERİ
Fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yükseköğrenime hazırlar. Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık eder. Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları hazırlar.


ANADOLU LİSELERİ
Okulun amaçları; öğrencilerin ilgi, yetenek ve başarılarına göre yükseköğretim programlarına hazırlanmalarını, yabancı dili, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini sağlamaktır. Köklü Anadolu liselerin «Otak Sınav» puanları ortalama 450-500 arasında olup Mezunların Üniversitelere yerleşme oranı yüksektir. Ancak genel liselerin Anadolu Lisesi olmasıyla yeni Anadolu liselerinin Ortak Sınav taban puanı oldukça düşük olmaktadır.

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ
Bu liseyi tercih eden öğrencilerin hastane ortamını sevmesi gerekmektedir. Yapılan değişikliklere göre, lise mezunlarının ebe ya da hemşire unvanını kazanması mümkün olmayacak. Yani hemşire olmak için üniversite okumanız gerekmektedir. Sağlık meslek lisesi mezunlarının kazanacağı unvanlar “hemşire yardımcısı”, “ebe yardımcısı” “sağlık bakım teknisyeni” …

SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ
Okulun amaçları; Sosyal Bilimler ve Edebiyat alanında ihtiyaç duyulan nitelikli bilim adamlarını yetiştirmek, zekâ düzeyleri ile edebiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanda yükseköğretime hazırlamak yer almaktadır. Ayrıca amaçlarından biri de siyaset ve bürokrasiye kültürlü; devleti ve demokrasiyi iyi tanıyan, ona işlerlik kazandıracak elemanları yetiştirmektir.

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ
Bünyesinde Bulunan Okullar:
1 Anadolu Sağlık Meslek Liseleri
2 Ticaret Meslek Liseleri
3 Turizm Meslek Liseleri
4 Kız Teknik Ve Meslek Liseleri
5 Teknik Ve Endüstri Meslek Liseleri
6 Tarım Meslek Liseleri
7 Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri
8 Spor Liseleri
Meslek Liseleri; Kamu ve özel sektörün muhasebe ve finansman, pazarlama ve perakende, büro yönetimi ve sekreterlik, bilişim teknolojileri alanlarında ihtiyaç duyduğu, yabancı dil bilir, nitelikli elemanları yetiştiren, öğrencileri hem mesleğe hem de yükseköğrenime hazırlayan liselerdir.

SPOR LİSELERİ
Spor liseleri; beden eğitimi ve sporla ilgili yükseköğretim kurumlarının bulunduğu; spor lisesi programlarının uygulanabileceği kapalı spor salonu, futbol sahası ve benzeri spor alanları ile yeterli spor araç-gereci bulunan, fizikî alt yapısı uygun olan okullardır. Bu okullara yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ
Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, yetenekli olan öğrencilerin yaratıcı, yapıcı ve yorum yeteneklerini geliştirmek, öğrencileri yetenekleri doğrultusunda araştırıcı ve geliştirici çalışmalara yöneltmektir. Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde Fonetik (Müzik), Plastik Sanatlar (Resim, Heykel), Drama (Sahne ve Görüntü) sanatları bölümleri vardır. Bu okullara yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ
Anadolu İmam-Hatip Liselerinden mezun olanlar, üniversite sınavı sonucuna göre hem kendi alanlarında, hem de diğer alanlardaki kazandıkları yükseköğretim programlarına devam edebilmektedir.

ÜNİVERSİTE SINAVLARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ
Birinci aşama YÜKSEKÖĞRENİME GİRİŞ SINAVI (YGS)” İkinci aşama “LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI (LYS)”dir.

1.YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS)
YGS’de; Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden 40’ar soru toplam 160 soru sorulmaktadır. Sınav süresi 160 dakikadır. Sınavda tek soru kitapçığı ve tek cevap kâğıdı kullanılır.

2.LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI (LYS)
LYS Sınavları Haziran ayı içinde 4 farklı günde 5 değişik test olarak uygulanır. Öğrenciler LYS puanıyla alan lisans programlarına yerleşebilmek için en az 2 teste girmek durumundadır.
Fen, Mühendislik, Tıp vb. programlara yerleşmek isteyen adayların; YGS, LYS-1 (Matematik) ve LYS-2 (Fen Bilimleri) sınavlarına girmeleri gerekir.
İktisat, İşletme, Hukuk vb. programlara yerleşmek isteyen adayların; YGS, LYS-1 (Matematik) ve LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya) sınavlarına girmeleri gerekir.
Sosyal Bilimler, Edebiyat, Halkla İlişkiler vb. programlara yerleşmek isteyen adayların; YGS, LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya) ve LYS-4 (Sosyal Bilimler) sınavlarına girmeleri gerekir.
Yabancı Dil programlarına yerleşmek isteyen adayların; YGS ve LYS-5 (Yabancı Dil) sınavlarına girmeleri gerekir.

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Meslek liselerinde meslek dersleri göreceğiniz için lise son sınıfta gireceğiniz YGS ve LYS sınavlarınız zor geçebilir. Çünkü YGS ve LYS de temel dersler çıkmaktadır. Meslek liselerinde gördüğünüz alan dersleri üniversite sınavında çıkmamaktadır.

Sağlık lisesine gitmek istiyorsanız hastane ortamını sevmeniz gerekmektedir. Örneğin kan görmeye dayanıklı olmalısınız. İnsanlarla iletişimiz iyi olmalıdır.

Spor ve güzel sanatlar liselerine gitmek isteyen öğrenciler yetenek sınavına girecektir. Her lisenin yetenek sınavı belli tarihlerde olmaktadır. Bunun için gitmek istediğiniz lisenin Yetenek Sınavı gününü önceden öğrenmelisiniz.

Ayrıca puanı Anadolu lisesi için gerekli puanın altında olanlar bulundukları ilçe dışındaki Anadolu Liselerini tavsiye etmiyorum. Çünkü çevre ilçelerdeki Anadolu Liselerinin bulunduğunuz ilçedeki Anadolu liselerinden çok büyük bir farkı yok. Boşuna 4-5 yıl boyunca uzak mesafelere gidip gelmekle ya da orada yurtta kalmakla uğraşmayın.

Ayrıca hangi liseye giderseniz gidin istediğiniz mesleğe sahip olabileceğinizi bilin. Fakat istediğiniz mesleğe göre lise seçimi yaparsanız eğer istediğiniz mesleğe daha rahat ulaşabilirsiniz. Örneğin öğretmen olmak istiyorsanız Anadolu lisesine, doktor olmak istiyorsanız fen lisesine, ebe yardımcısı olmak istiyorsanız sağlık lisesine, muhasebeci olmak istiyorsanız meslek lisesine gidiniz. Böylelikle lisedeki eğitim hayatınız daha kolay geçer. Hayalinizdeki mesleğe daha rahat ulaşırsınız.

Bulunduğunuz ilçede ve yakın çevrenizde her türden birçok lise bulunmaktadır. Tercih etmek istediğiniz lisenin tam olarak adresini öğrenin, yurdu olup olmadığını araştırın. Liseye giden otobüs var mı öğrenin. Eğitim durumu nasıl sorun soruşturun.

Eve iyi okul eve en yakın okuldur.

Hangi liseye giderseniz gidin eğitim hayatınız aslında yeni başlıyor.
Önünüzde yine girmeniz gereken iki aşamalı bir üniversite sınavı var.
Haliyle lisede de çalışmanız gerekmektedir.
Hayallerinize ulaşmak için kendinize inanmaktan ve çalışmaktan vaz geçmeyin.
Yolunuz açık olsun…