Yüksek lisans nedir?

4 yıllık lisans öğretimine dayalı, eğitim – öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan yükseköğretim kurumları tarafından yürütülen bir yükseköğretim programıdır.

Lisans; ortaöğretime(lise eğitimine) dayalı, en az sekiz yarı yıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretim eğitimidir.Doktora; lisansa dayalı en az altı veya yüksek lisans eğitimine dayalı en az dört yarı yıllık programı kapsayan bir yükseköğretimdir.

Master; yüksek lisans ile aynı anlama gelir.

Yüksek lisans programlarında lisans eğitimine oranla daha az ders bulunmaktadır. Lisans eğitiminde öğrenciler daha fazla sayıda ders ile daha az derinlemesine uğraşmakta iken yüksek lisans programlarında daha az sayıda ama genellikle daha yoğun içeriğe sahip olan dersler bulunmaktadır.

Lisans eğitimi almak için bir merkezi sınav bulunmakta iken(YGS-LYS) yüksek lisans eğitimi almak için merkezi sınav bulunmamaktadır, üniversiteler kontenjanlara başvuran adayları bizzat seçmektedirler.

Yüksek Lisans Şartları Nelerdir?

Öncelikle yüksek lisans yapmak için 4 yıllık bir lisans programından mezun olmak ya da mezun olabilecek durumda olmak gereklidir. (Üniversite senato kararlarına göre mezun olabilecek durumda olan öğrenciler için belirli bir süreye kadar mezuniyet durumlarını belgelemeleri istenir, bazı üniversiteler sadece lisans mezunu öğrencilerin başvuru yapabilme şartı da koyabilir.)

Yüksek lisans yapmak isteyen adaylar lisans not ortalaması, ALES puanı, yabancı dil puanı ve mülakat puanı kriterlerine göre değerlendirilerek üniversiteler tarafından kabul edilmektedir.

Lisans not ortalaması tüm yüksek lisans programalarında değerlendirme kriteri iken ALES puanı, yabancı dil puanı ve mülakat puanı değerlendirme kriterleri arasında olmayabilir.

Tezli yüksek lisans başvurularında en az 55 ALES puanı şartı aranmaktadır. Bu YÖK tarafından belirlenen asgari ALES puanı şartıdır, üniversiteler daha yüksek ALES puanı isteyebilir.

Tezsiz yüksek lisans başvurularında ALES puan şartı aranmaz, ALES puanı olmadan tezsiz yüksek lisans programlarına sadece lisans not ortalaması ile başvuru yapabilirsiniz(bknz: ALES’siz yüksek lisans )

Yabancı dil puanı için YÖK tarafından getirilmiş asgari bir şart yoktur. Fakat üniversiteler tezli yüksek lisans başvurularında yabancı dil puanını değerlendirmeye dahil edebilir. Bu durumda programa kabul edilebilme şansını arttırmak için yabancı dil puanın olması önemlidir.

Mülakat, özellikle tezli yüksek lisansa kabullerde önemli bir kriterdir. Mülakatta lisansta aldığınız eğitime dair sorular sorularak ilgili alana yetkinliğiniz test edilir ve jüri üyeleri tarafından puan alırsınız.

Yukarıdaki şartları sağlamanız, kabul edileceğiniz anlamına gelmez. ALES puanı değerlendirmelere dahil edilen en yüksek yüzdeye sahip kriterdir, bu yüzden ALES puanınızın yüksek olması önemlidir. Yabancı dil puanınızın yüksek olması da programa kabul edilme şansınızı artırır.