Yüksek Lisans Ne İşe Yarar?


Bu eğitimi alan bireyler öncelikle kendilerini ilgili alanda akademik anlamda büyük oranda geliştirir. İlgili alandaki bu yetkinlik gerek özel sektörde gerekse kamuda oldukça fark yaratmaktadır.Yüksek lisans mezuniyet şartı aranan araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman gibi kadrolara başvuru yaparak yükseköğretim kurumlarında çalışabilirsiniz.

Tezli yüksek lisans mezunları doktora eğitimine başlayarak akademik kariyere devam edebilirsiniz.
Özel sektörde yapılan iş başvurularınızda işe kabul edilme şansınız artar. Özellikle yönetici pozisyonlarına yapılacak alımlarda yüksek lisans mezunları tercih edilir. Öte yandan çalıştığınız şirkette üst pozisyonlara terfi etme şansınız artar.

Kamuda çalışan bir memur iseniz yüksek lisans mezunu olmanız durumunda çalıştığınız kurumda daha üst pozisyonlara yükselebilirsiniz, ayrıca maaşınız da artar.

Yüksek Lisansın Amacı

Eğitimin amacı öğrenciye ilgili alanda bilimsel anlamda yetkinlik kazandırmaktır. Eğitimi süresince öğrenciye bilimsel araştırma yöntemleri öğretilerek, bu yöntemlerin ilgili alana uygulaması amaçlanır.

Tezli yüksek lisans programlarında öğrenci tez yazarak belirlediği konuda alan araştırmalarını yaparak özgün bir çalışma ortaya koyması istenir. Bu da sadece öğrenciye değil, ilgili alana bilimsel anlamda katkı sağlar.

Yüksek Lisans Kaç Yıl Sürer?

Tezli yüksek lisans eğitim süresi 4 yarıyıldır, yani 2 yıl sürer. Bu sürenin 2 yarıyılı ders dönemidir, tez yazma süresi de 2 yarıyıldır. Ders döneminde ya da tez döneminde başarısız olan öğrenciye 2 yarıyıl daha ek süre verilir.

Bu 6 yarıyıllık azami süre sonunda başarısız olan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans eğitim süresi 2 yarıyıldır, yani 1 yıl sürer. 2 yarıyıllık ders döneminin ardından öğrenci dönem projesi yazarak mezun olur.

Belirtilen sürede bitirilmediği takdirde 1 yarıyıl daha süre verilir, bu süresinin sonunda mezun olunmaması durumunda öğrenci başarısız sayılarak yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.