Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Arasındaki Fark nedir?

Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Farkı

Tezsiz yüksek lisansta tezli yüksek lisansın aksine ALES puanı şartı aranmaz ve adından da anlaşılacağı üzere tez yazılmaz, tez yerine dönem projesi yazılır.

Tezsiz yüksek lisanstan mezun olanlar doktora eğitimine başvuramazlar (06.02.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisansa kayıtlı olan veya mezun olanlar hariç), sadece tezli yüksek lisanstan mezun olanlar doktora eğitimine başvurabilirler.

Tezsiz yüksek lisansta yabancı dil şartı aranmaz.Tezsiz Yüksek Lisans Kaç Yıl Sürer? Eğitim Süresi

Eğitim süresi 1 yıldır, iki yarıyıldan oluşur. 1 yıl içerisinde bitirilmemesi durumunda bir yarıyıl uzatma hakkı bulunmaktadır, maksimum 3 yarıyıl, yani 1,5 yılda bitirilmek zorundadır. 1,5 yılın sonunda bitirilemezse öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

Bilimsel hazırlık programı uygulanan öğrencilerin bitirme süresi programın ana derslerini aldığı tarihten itibaren geçerlidir. Dersleri başarıyla tamamlayan ve dönem projesinden başarılı olan öğrenci diploma almaya hak kazanır.

Tezsiz Yüksek Lisans Ne İşe Yarar?

Bu eğitim ilgili alanda bilimsel düzeyde yetkinlik kazanmak için yapılır. Özel sektör iş alımlarında tezsiz yüksek lisans mezunları lisans mezunlarına göre bir adım öndedir. Şirketler lisans mezunu yerine bir yüksek lisans mezunu almak isteyeceklerdir. Hali hazırda çalıştığınız şirkette üst pozisyonlara terfi etmeniz daha kolaydır.

Tezsiz Yüksek Lisans Ders Programı-Müfredat

Program 2 yarıyıldan oluşur. Müfredatta mevzuat gereği 30 kredilik en az 10 ders bulunur. Öğrencinin mezun olabilmesi için bu dersleri başarılı bir şekilde vermesi gerekir ve ayrıca bir adet dönem projesi yazmak zorundadır.

Dönem projesi kredisizdir, sadece başarılı/başarısız olarak değerlendirme yapılır. Üniversite dilerse program sonunda yeterlilik sınavı yapabilir. Programda birinci yarıyılın sonuna kadar öğrenciye bir danışman atanır.