PDR Taslak yönetmeliğin değerlendirilmesi

Psikolojik danışmalık profesyonel bir meslektir. Günümüzde okullarımızda "rehber öğretmen" olarak adlandırılarak görev yapsalar da öğretmen değillerdir. Görevi öğrencilerimizin kişisel, mesleki ve eğitsel alanlarda gelişimlerine yardımcı olmak, yöneltmek ve yönlendirmektir. Gerekli gördüğünde bireysel veya grupla psikolojik danışma yapmaktır. Bu noktadan hareketle psikolojik danışmanların nöbet tutma veya derse girmesi mesleğin doğasına aykırıdır ve bilimsel değildir.Küçük bir örnek, teneffüste çok acil bir vakaya müdahale ederken ya da görüşmeye gelen bir öğrenciye "benim nöbetim var sen bekle" mi diyecek? Yapılması gereken yapılacak hizmetleri aksatacak kararlar almak değil bu hizmetlerin daha etkin olarak yapılması için gerekli önlemleri almaktır.
Örneğin 250 öğrenciye bir psikolojik danışman görevlendirmek gibi. Böylece ne mi olur, milli eğitimin amaçları arasında da yer alan "ruh sağlığı yerinde ve dengeli bireyler yetiştirmek" hedefi için önemli bir adım atılmış oluruz.

1.      Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yönetmeliği isminden psikolojik danışma ibaresi kaldırılmıştır. Sebebi gerekçesi nedir?
“Okul psikolojik danışmanı” olarak görev yaptığımız kurumlarda çalışma alanımızın sadece rehberlik hizmetleri ile sınırlandırılması mı amaçlanıyor. Ancak yönetmeliğin diğer maddelerinde “Danışmanlık tedbiri” ve bireyle/grupla psikolojik danışma yapılır diyor.
Bu çelişki ortadan kaldırılıp diğer ülkelerde olduğu gibi “okul psikoloğu” ya da “okul psikolojik danışmanı” olarak isimlendirilmeli.
2.      Çalışma saatleri haftalık 30 saatten 40 saate çıkarılmıştır. Özellikle ikili eğitim kurumlarında uygulanması oldukça zor ve anlamsızdır. Ayrıca tam gün okullarda öğrenci öğretmen velinin olmadığı saatler okulda neden görev yapacağız? (yaklaşık 3 saat)
Bu durum diğer öğretmenler için 50 dakika ve haftalık 30 saattir. Günlük 6 saatten 8 saate çıkarılmıştır. Ve istemeleri durumunda 1 ya da 2 günleri boşaltabilmektedirler rehber öğretmenler haftanın her günü okula gelmektedirler. Aynı maaşı alan kiler için farklı süreler belirlemek doğru değildir, eşitlik ilkesine aykırı. Ayrıca haftalık 40 saat yorucu olacaktır.
3.      Sınavlarda görev alır ibaresi yerine “merkezi sınavlarda görev alabilir” maddesi eklenmesi gerekliydi zira TEOG gibi sınavlarda ücret alınmadan görev yapanlar olmuştur. Merkezi sınavlarda diğer öğretmenler gibi görevlendirilip ücretlendirilmesi yapılmalı. Okullarda yapılan diğer sınavlarda görev almaz ibaresi eklenebilir.
4.      Belleticilik ve Nöbet görevi ise asla olmamalı TSK Yönergesinde yürüttüğü hizmetleri olumsuz etkileyecek ilişkilerde rol çatışmalarına yol açacak Disiplin koyucu görevlerde olmamalı demiş MEB bizi neden otorite figürü olarak öğrencinin karşısına çıkartıyor nöbet görevinin sebebi nedir maksat gözlem ise zaten yapmaktayız maksat birilerinin isteği ise ne acı bir durum. PDR ilkeleri ile çelişiyor.
5.      Eğitim kurumu idaresi bilgisi dâhilinde bireysel ve grupla psikolojik danışmaya ders saati içerisinde öğrenci çağırılması bir anlamada olumlu olmuştur önceden dersten öğrenci almamıza izin vermeyen öğretmen ve idarecilere ile sıkıntılar olmuştur. Ancak bu her bireysel ve grupla psikolojik danışma çalışmalarının okul idaresine haber verileceği anlamına gelmemelidir. Sene başında RHY toplantısında bu maddeye göre dersten öğrenci alabileceğimiz tescillenmiş olur.
Buradaki asıl sıkıntı öğrenci ile yapılacak çalışmalarda gizlilik ilkesinin ihlal edilmesi olacaktır. Bu noktaya özellikle dikkat çekilmeli.
6.      Destek eğitim odasındaki öğrencinin gelişimini takip eder yeni bir madde daha önceki yönetmelikte yoktu ancak BEP birimi üyesi olarak zaten yaptığımız bir hizmet buradan tüm süreci biz yapacağız anlamı çıkmamalıdır. Madde daha açık yazılmalıdır.
7.      Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla BEP ekibinde rehberlik hizmetlerini yürütmek üzere görev alır maddesi ise: daha önce zaten var olana bir madde buradan yine tüm iş ve işlemlerin rehberlik servisi tarafından yapılacağı anlamı çıkarılmamalı aksine rehberlik hizmetlerini yürütmek derken özel eğitim hizmetlerini demediğini vurgulamaktadır.
Kısaca BEP’in yapılması asla rehberlik servisinin değil, rehberlik hizmetleri yürütme kurulunun işidir. Rehber öğretmenler bu kurulda diğer öğretmenler gibi sadece üyedir.
8.      Verilmeyecek görevler kısmı bilhassa kaldırılmış olduğunu düşünüyoruz. Sebep olarak sanırım bizlerin madde 55 i göstererek haklı olarak ders nöbet sınav disiplin vb işlemlerinin angarya olarak görülüp rehberlik servisine yıkılmasına karşı gelinmesi olabilir.
Okul müdürün sadece rehberlik hizmetleri ile ilgili vereceği görevleri yapar denmiş buradan boş dersler olursa rehberlik hizmetleri yapılmak üzere görevlendirilebilir anlamı çıkıyor tabi bu okul idaresi ile görüşülmelidir. Yaptığımız çalışmalarda dersler ve boş dersleri ihtiyacımız dâhilinde istediğimiz zaman kullanıyorduk ancak zorunlu gibi algılatılmasına karşıyız. Madde daha açık yazılmalı.
9.      İkili eğitimde rehber öğretmenlerin bir saat ortak çalışma yapması maddesi ise zaten anlamsız zira zümrelerimiz ile en az 6-7 saat beraber olacağız birçok okulda küçücük tek rehberlik odası bulunuyor, birden fazla kişinin aynı anda görev yapması mümkün olamayacaktır.
10.  Ramlar tarafından yapılan çalışmalarda bunda öncede isteğe bağlı olarak katılım gösteriyorduk ancak zorunlu olarak görevlendirmeye karşıyız. Ayrıca bu madde öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde görevlendirmelerle ilgili maddeye ile de çelişmektedir.
11.  Görevlendirmelerin de isteğe bağlı yapılması lazım. Rehber öğretmeni olmayan okullara haftada 1-2 gün görevlendirmeler ile işler yürütülemez. Nasıl ki bir müdür, müdür yardımcısı aynı anda farklı yerlerdeki iki kuruma müdür ve müdür yardımcılığı yapamazsa rehberlik de yapılamaz. Rehber öğretmen istemelerinde durumunda rehber öğretmeni olmayan okullara TEOG bilgilendirmesi, göz taraması vb görevler ile gidebilir. Bu görevlendirmelerde diğer devlet memurlarında olduğu gibi yolluk ve harcırahlarını alır.
12.  Tercih zamanlarında zaten komisyonlar kurularak görevlendirmeler yapılmakta ve resen görevlendirilmekteydik. Yönetmeliğe de alınarak resmen zorunlu tutulmuştur. Ancak ücret konusunda hala 18 saat üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.
Ücret konusu düzeltilmeli, yaz tatilinde diğer öğretmenler ve görevlendirmeyen rehber öğretmenler çalışmadan maaş karşılığını alıyorken, çalışan rehber öğretmenler normal ek ders alıyor. Tatil döneminde olduğumuz düşünülerek ek dersin buna göre günlük 8 saat ve hafta sonu ek dersi olacak olacak şekilde yeniden yapılandırılması uygun olacaktır.
Ayrıca ilçelerde egzersiz vb etkinlikleri açmak konusunda keyfi uygulamaları olabiliyor bunu önlemek için açık bir madde eklenmeli.
13.  Diğer öğretmenlere verilen her ek görevin ücreti ve farkı fazlasıyla veriliyorken bizlerin her şeyi gönüllü ücretsiz ya da cüzi miktarlarda yaptırılması manidar.
14.  Bireysel rehberlik hizmetleri kapsamında formasyonu uygunsa psikolojik danışma yapar maddesi kaldırılmış neye dayanarak hangi sebeple kaldırıldığı belli değil unutuldu mu yoksa bilerek mi çıkarıldı.
Alan dışı atamanın önü açılmaya çalışılmış bu madde ile.
Hiçbir branşta eğitimini aldığı alanın dışında atama yapılması uygun değildir.
15.  “Danışmanlık tedbiri” konusunda genel müdürlüğün kılavuzu ve son yıllarda yapılan eğitimlere bakılınca zaten bizlerin görev alması şaşılacak bir uygulama değil ancak bu konuda ek ücret verilmelidir buna dair bir vurgu yönetmelik içinde yoktur.
Hem unvandan psikolojik danışmanlık adını çıkarıp hem danışmanlık beklemek büyük çelişkidir.
16.  Rehberlik Öğretmeni: rehber öğretmen ya da psikolojik danışman ibaresinin yerine kullanılmış aslında 3 yıl önce norm kadromuzun rehberlik adı altında değiştiğini düşünürsek normal bir durum ama gönlümüz hep psikolojik danışman denmesinde yana olsa da çıkarılan şu ibare manidar: üniversitelerin psikolojik danışma ve rehberlik (pdr) ile eğitimde psikolojik hizmetler alanında (EBF) alanında lisans almış kısmı çıkarılmıştır.
17.  Evde ve hastanede eğitime karar verilmiş öğrencilere rehberlik hizmeti sumak amacıyla öğrenciyi evde ve hastanede ziyaret eder.
Madde olarak eklenmesi uygun değildir, hastanede sağlık hizmeti alan bireyin danışmanlık hizmetini hastane psikoloğu yürütmelidir. Nasıl ki danışmanlık hizmeti alan öğrencinin okul rehber öğretmeni tarafından sağlanıyorsa aynı şekilde hastane tarafından sağlanmalıdır.
Ev ziyaretleri de sadece rehberlik öğretmeni tarafından değil okul yönetimi ve sınıf öğretmenleri ile birlikte yapılması gerekir.
Ayrıca genel müdürlüğün evde eğitim kılavuzunda böyle bir madde yoktur.
Kısacası bu yönetmeliğin alanımıza yarar sağladığı doğru dürüst tek bir kazanım olmadığı gibi aleyhimize birçok hak kaybı vardır ve bu bizim iş yaşamımızı hatta tüm yaşamımızı olumsuz etkilemektedir.

Ve temennimiz bu yönetmeliğin bu hali ile asla geçmemesidir.
Milli Eğitim Bakanı talimat verdiği halde Özel Eğitim ve Rehberlik genel müdürü Celil Güngör asıl tartışma konusu olan MEB ve Rehberlik ilkelerine, Milli Eğitim Politikalarına aykırı hizmeti yok edecek maddelerde ısrar etmekte bu maddelere bizim kırmızıçizgimizdir diyerek yanlışta ısrar etmektedir. Bakan beyin talimatını, hizmet veren camiayı, sendikaları ve Türk Pdr Derneğinin görüşlerini yok saymaktadır.


Taslak yönetmelik bilimsellik dışıdır, özlük hakları yok sayılmaktadır, kişisel iddialaşma ve kompleks haline dönüşmüştür. Bu vahim durumun kesinlikle kabul edilecek durumu yoktur. Sayın Bakanımızın talimatlarının hiçe sayılması konusunda duyarlı olunması hem hizmet hem özlük hakları noktasında hakkımızın savunulması için Gereğini bilgilerinize arz ederim.