DİL ANLATIM / TÜRKÇEYGS’ de Dil Anlatım testinde toplam 40 soru bulunmaktadır. Bu azımsanacak bir sayı değildir. Üstelik kat sayı olarak da öğrenciye puan getiren bir testtir. Bu sebeple öğrencinin sınava kadar soru çözmesini de gerektirir.Soruların büyük bir kısmını “anlam” soruları ( Paragraf / Cümlede Anlam / Sözcükte Anlam) oluşturmaktadır. Bu yüzden her gün ya da bir gün arayla bu anlam konularından mutlaka soru çözülmelidir ki öğrencinin okuyup anlama, yorumlama yeteneği gelişsin.

Kalan dilbilgisi konuları içinse sınıfta öğretmenin anlatıp bitirdiği bir konuyu ( örneğin zamir ) sıcağı sıcağına bir yaprak testle çözüp tekrar ettikten sonra elindeki soru bankası gibi kaynaklardan da belli aralıklarla çözmeye devam etmelidir.

Bu süreçte önemli olan diğer bir faktör de öğrencinin yapamadığı soruyu öğretmenine sorup yöntemini öğrenmesi, farklı soru kalıplarını görüp değerlendirmesi ve daha önceki yıllarda çıkmış olan sorulara bakması ve sorularla ilgili bir hazır bulunurluğunun olmasıdır.

Tarih Ülkemizde yediden yetmişe herkesin tarih ile ilgili az çok bilgisi vardır. Fakat bu bilgiler ya karma karışıktır ya da eksiktir.

Benzer durum YGS öğrencilerinde de görülmektedir.

Geçmiş yıllarda çıkmış YGS Tarih soruları incelendiğinde; tarih dersine çalışırken öğrencilerin kavramlarla yorum kabiliyetini geliştirmeleri, özetler çıkararak konuları tekrar etmeleri ve planlı soru çözümü yapmaları gerektiği görülecektir.      
                                                                                       
YGS Tarih dersi çalışılırken ezberlemeye çalışmamalı; konular özet olarak okunmalı, kavram sözlüğü oluşturulmalıdır. Böylece konuların birbirine karışması engellenecektir.

Konuları öğrenmenin en iyi yolu, özeti okuduktan sonra kavram sözlüğünden faydalanarak bol soru çözümü yaparak çalışmaktır.