TEOG 2016 Sıkça Sorulan Sorular 3

2016 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ UYGULAMASI TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU
Sıkça Sorulan Sorular

-------------------------
 Yerleştirmeye esas nakil işlemleri için tercih başvuruları nasıl yapılacaktır?
Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, herhangi bir ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir. Okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamda onaylanan tercih bilgilerinin 2 (iki) nüsha çıktısı alınacak, bunlar veliye imzalatıldıktan sonra bir nüshası okulda saklanacak, diğer nüsha veliye verilecektir.
-------------------------
 Yerleştirmeye esas nakil işlemleri için yapılan tercihlerde öğrenciler kaç okul tercih edebilir?
Öğrenciler yerleştirmeye esas nakil başvurularının her birinde üçer okul tercihi yapabilecek ve tercihlerde boş kontenjan şartı olmayacaktır.

-------------------------
 Yerleştirmeye esas nakil işlemlerinin üçünde de tercih yapmak zorunlu mudur?
 Yerleştirmeye esas nakil işlemlerinin her birinde, isteyen öğrencilerin tercih başvurunda bulunması esastır. Ayrıca ilk yerleştirmeye esas nakil tercih başvuru döneminde yapılan okul tercihlerinin sonraki iki yerleştirmeye esas nakil tercih başvuru döneminde de geçerli olması başvurulan okul müdürlüğünden talep edilebilir. Talebin olmaması halinde her bir yerleştirmeye esas nakil başvuru döneminde yeniden tercih yapılacaktır.
-------------------------
Yurt dışındaki öğrenciler veya açık öğretim ortaokulundan mezun öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercih başvurularını nasıl yapacaktır?
Yurt dışındaki öğrenciler ve açık öğretim ortaokulundan mezun öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil başvurularını Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sitesinde açılacak olan “Açık öğretim ortaokulu ve yurt dışı yerleştirmeye esas nakil başvuru ekranı” aracılığıyla yapacaktır. Başvuru çıktıları APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü‐06500 Teknikokullar Yenimahalle/ANKARA adresine gönderilecektir.
-------------------------
Yerleştirmeye esas nakil işlemlerinde, yerleştirme işlemleri nasıl yapılacaktır?
Yerleştirme işlemleri yerleştirme takvimi doğrultusunda, yerleştirmeye esas puan (YEP) üstünlüğüne göre, boş kontenjanlara merkezî olarak yapılacaktır.
-------------------------
Yerleştirmeye esas nakil sonuçları ne zaman, hangi adresten ilan edilecek?
Yerleştirmeye esas nakil işlemlerinin sonuçları, • 19 Ağustos 2016 • 26 Ağustos 2016 • 05 Eylül 2016 tarihlerinde http://e-okul.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
-------------------------
Millî eğitim müdürlüklerinde kurulan İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına hangi öğrenciler tercih başvurusu yapabilecektir?
Sadece açık öğretim kurumlarına yerleştirilen öğrenciler, istemeleri halinde milli eğitim müdürlüklerinde kurulan İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına tercih başvurusu yapabilecek ve komisyonlar tarafından il/ilçe sınırları içindeki okullarda boş kalan kontenjanlara yerleştirilecektir.
-------------------------
 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları hangi tarihlerde tercih başvurusu alacaktır?
 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları, 05-08 Eylül 2016 tarihlerinde tercih başvurusu alacaktır.
-------------------------
İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına yapılan tercih başvurularında öğrenciler kaç okul tercih edebilir?
Öğrenciler bu başvuruda il/ilçe sınırları içinde yer alan 3 (üç) okul tercih edebilecektir.
-------------------------
İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına yapılan tercih başvurularına göre yerleştirme işlemlerini nasıl yapılacaktır?
Yerleştirme işlemleri İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları tarafından, nakil mevzuatına göre, il/ilçe sınırları içinde, yerleştirmeye esas puan üstünlüğüne göre yapılacaktır.
-------------------------
İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları tarafından yapılan yerleştirme sonuçları ne zaman, hangi adresten ilan edilecek?
 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları tarafından yapılan yerleştirme sonuçları, 09 Eylül 2016 tarihinde http://e-okul.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
-------------------------
Mecburi ilköğretim programını tamamlayan ve tercih yapan/yapmayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden özel eğitim değerlendirme kurulu raporu doğrultusunda kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrencilerin yerleştirme işlemleri nasıl yapılacaktır?
Bu öğrenciler, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile engel durumu ve özellikleri ile ikamet adresleri dikkate alınarak anadolu liseleri, anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik anadolu liseleri, çok programlı anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde, şubelere dengeli bir şekilde yerleştirilebilecektir.
 -------------------------
Mecburi ilköğretim programını tamamlayan ve tercih yapan/yapmayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden, özel eğitim değerlendirme kurulu raporu doğrultusunda kaynaştırma yoluyla eğitime devam edemeyecek öğrencilerin yerleştirme işlemleri nasıl yapılacaktır?
Bu öğrencilerin ortaöğretim kademesindeki gündüzlü özel eğitim okullarına/ kurumlarına yerleştirilmesi/nakilleri ile ilgili iş ve işlemler, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları iş birliği ile il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunca yapılacaktır. Ortaöğretim kademesindeki yatılı özel eğitim okullarına/ kurumlarına yerleştirme ile ilgili iş ve işlemler ise Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.
-------------------------
Özel okullarda %100 burslu okutulacak öğrenciler nasıl belirlenecektir?
Özel okullarda %100 burslu okutulacak öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, puan üstünlüğü esasına göre %5’lik dilimden seçilerek yapılacaktır. Yerel şartları dolayısıyla Türkiye genelindeki ilk % 5’lik dilimden öğrenci alamayan özel okullar, tam bursluluğa karşılık gelen boş kontenjanlarını il genelindeki ilk % 5’lik dilimden karşılayabileceklerdir.
-------------------------
Yerleştirmeye esas puanları eşit olan iki öğrencinin aynı okulu tercih etmesi durumunda, bir öğrenci yerleştirilecekse öncelik hakkı hangi öğrencinindir?

 Yerleştirmeye esas puanların eşit olması hâlinde, ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı, eşitliğin devam etmesi hâlinde sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğü, eşitliğin devam etmesi hâlinde tercih önceliği, yine eşitliğin devam etmesi hâlinde okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı, bunların da eşit olması hâlinde ise öğrencinin doğum tarihine göre yaşça küçük olanların önceliği dikkate alınır.