Kara Harp Okulu’na Sivil Kaynaktan Öğrenci Alım Faaliyeti

Sivil kaynaktan Kara Harp Okuluna öğrenci alım faaliyetleri özeti:

Kara Harp Okulunda Yapılan İkinci Seçim Aşaması Faaliyetleri


 • ADAYLARIN KHO SEÇME SINAVLARINA ÇAĞRILMASI VE KARŞILANMASI
 • EVRAK KONTROLÜ
 • ÖN SAĞLIK MUAYENESİ
 • BEDENÎ YETERLİLİK TESTİ
 • ANKET
 • MÜLAKAT SINAVI
 • SAĞLIK KURULUNA SEVK VE ASKERİ ÖĞRENCİ OLUR KARARLI SAĞLIK RAPORUNUN ALINMASI
 • SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE AÇIKLANMASI
 • KESİN KAYITLARIN YAPILMASI
 • İNTİBAK EĞİTİMİ’nden oluşmaktadır.
KHO’daki ikinci seçim aşaması faaliyetleri 3-5 gün arasında sürmektedir. İkinci seçim aşaması faaliyetleri, aşağıdaki akış şemasında sunulmuştur.

ÖĞRENCİ ALIM FAALİYETLERİNİN AŞAMALARI

ADAYLARIN KHO SEÇME SINAVLARINA ÇAĞRILMASI VE KARŞILANMASI
2014 yılında Kara Harp Okulu’na ön kayıt başvurusunda bulunan adaylar, YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanarak, “Seçim Aşamaları Çağrı Puanı” belirlenmektedir. Tespit edilen baraj puanını alan adayların hangi tarihlerde KHO seçim aşaması sınavlarına (ön sağlık, bedenî yeterlilik testi, anket ve mülakat) katılacakları ve beraberlerinde hangi belgeleri getirmeleri getirdiği KHO'nun internet adresi üzerinden ilan edilmektedir. Kendilerine tahsis edilen tarih ve saatte KHO’ya gelen adaylar gruplar halinde okula alınmaktadır. Aday öğrencilerle birlikte KHO’ya gelen ailelerin de çay bahçesinde dinlenmeleri, kantin ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanmaktadır.
EVRAK KONTROLÜ
KHO seçme sınavlarına alınmadan önce adayların evrakı kontrol edilmektedir. Evrak kontrol işleminden sonra her bir aday için sınav takip dosyası hazırlanarak görevli personel eşliğinde adaylar sınav merkezlerine alınmaktadır. Eksik veya uygun olmayan evrak ile KHO seçim aşaması sınavlarına gelen adayların sınavlara katılmalarına izin verilmemektedir.
ÖN SAĞLIK MUAYENESİ
Aday öğrencilerin fiziksel görünümleri incelenerek boy ve kiloları ölçülmekte ve TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak yapılan fiziki muayene ile sağlıkla ilgili koşulları taşıyıp taşımadıkları tespit edilmektedir. Ön sağlık muayenesinde yetersiz bulunan adayların diğer aşamalara katılmasına izin verilmemektedir. Boy ve kilo standartlarını görmek için tıklayınız.
BEDENÎ YETERLİLİK TESTİ
Adayların çabukluk, çeviklik, kuvvet ve kondisyonunu meydana çıkaracak testler uygulanmaktadır. Bedenî yetenek sınavında başarısız olan adaylar mülakat sınavına katılamazlar. Bedenî yeterlilik sınavında adaylara; Barfiks, Durarak Uzun Atlama, Mekik, Basketbol Topu Fırlatma ve Koşu (erkekler 400 m, bayanlar 800 m) branşlarından testler uygulanmaktadır. Kara Harp Okulu öğrenci adayları için uygulanacak test türleri ve standartlarını görmek için tıklayınız.
ANKET
Aday öğrenciyi daha iyi tanıyabilmek amacıyla test tipi bir uygulama yapılmaktadır. Bu uygulama neticesinde herhangi bir puanlama veya sıralama yapılmamaktadır.
MÜLAKAT
Görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme becerisi, davranışlardaki denge, kendine güveni gibi unsurlar gözlenir. Bunlara bağlı olarak adaylar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. 70 ve üstü puan alan adaylar başarılı kabul edilir.
SAĞLIK KURULUNA SEVK VE “ASKERÎ ÖĞRENCİ OLUR” KARARLI SAĞLIK KURULU RAPORUNUN ALINMASI
Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar, askerî öğrenciliğe engel bir sağlık sorunlarının bulunup bulunmadığının tespit edilmesi maksadıyla sağlık kuruluna sevk edilmektedir.
Sağlık Kurulu Raporu, KHO içerisinde teşkil edilen Geçici Sağlık Kurulu tarafından verileceğinden, sağlık muayene işlemleri de KHO’da yapılmaktadır.
SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE AÇIKLANMASI
2014 yılında Kara Harp Okulu Komutanlığında icra edilecek 2’nci Seçim Aşaması Sınavlarında başarılı olan adaylar, seçim aşamalarında aldıkları puanlara ve 2014 yılı Lisans Yerleştirme Sınavı sonucuna göre sıralanacaktır.(Lisans Yerleştirme Sınavında MF ve TM puan türlerinin en yükseği esas alınacaktır.) Sıralama neticesinde kontenjana giren adaylar sevk edildikleri askeri hastaneden “Askeri Öğrenci Olur” raporu almaları halinde KHO’ya girmeye hak kazanacaklardır.ÖSYM-2014 Kılavuzunda Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) taban puanını geçemeyen adaylar sıralamaya girmeye hak kazanamayacaklardır.
Şehit, muharip gazi ve malul gazi çocuklarına, kontenjanın %5’i oranında ilave kontenjan verilecektir. Diğer adaylar için tespit edilen puan barajının %90’ını alan şehit, muharip gazi ve malul gazi çocuklarının başvuruları kabul edilecek ve bu adayların kendi aralarında yapılacak sıralama neticesinde kontenjanın %5’i kadarı okula kaydedilecektir. Kendi hakları ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar %5’lik kontenjanın dışında tutulacaktır.
Tüm seçim aşamalarından sonra adayların değerlendirmesi yapılarak puan sırasına göre asil ve yedek olarak belirlenen adaylara duyuru www.kkk.tsk.tr ve www.kho.edu.tr internet adresleri üzerinden yapılacaktır. Ayrıca, çağrı mektubu gönderilmeyecek ve gazete ilanı verilmeyecektir. Sonuçları takip etmek adayların sorumluluğundadır. “Sonuçları veya çağrıyı görmedim.” gibi mazeretler yeni bir hak doğurmayacaktır. Bu nedenle, adayların durumlarını internetten takip etmeleri kendi yararlarına olacaktır.
İkinci seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylar, birden fazla okul ve bölümün asil ve yedek listesinde yer alabilecektir. Bu durumda olan adaylar, asil ve yedek olma durumlarını da dikkate alarak istedikleri okula kayıt yaptırabilecektir. Yedek listede yer alan adaylardan çağrıldıkları tarihte gelmeyenler, haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.
KESİN KAYITLARIN YAPILMASI
Yapılan sağlık muayenesi sonucunda “Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporu alan adayların belirlenen kontenjan dâhilinde sırası ile okula kesin kayıtları yapılmaktadır. KHO’ya kesin kayıt sırası gelen adaylardan kesin kayıt için aşağıdaki form ve belgeler istenir.
Adayların Kesin Kayıt İçin Getirmeleri Gereken Belgeler:
 • Noter Tasdikli Yüklenme ve Kefalet Senedi (örnek belge için tıklayınız)
 • Lise Diplomasının Aslı,
 • Nüfus Cüzdanın Aslı,
 • 12 Adet Vesikalık Fotoğraf,
 • Üniversite Sınav Sonuç Belgesi.
İNTİBAK EĞİTİMİ
KHO’ya kesin kayıtları yapılan adaylar 6 hafta süreli intibak eğitimine tabi tutulmaktadırlar. İntibak eğitimi Urla-Menteş/İZMİR bölgesinde bulunan eğitim kampında icra edilmektedir. İntibak eğitimi esnasında öğrencilerin temel askerlik nosyonu kazanmalarına yönelik eğitimleri yaptırılmaktadır.
İntibak süresi içerisinde öğrenci adaylarının Kara Harp Okulu eğitim ve öğretiminin gerektirdiği niteliklere ulaşmaları amaçlanmaktadır. Bu niteliklere ulaşan öğrenci adayları yemin ederek Kara Harp Okulu öğrencisi statüsüne geçmektedir.