GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ (GATA) SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU

GATA

Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu Ankara ilinde bulunmaktadır.

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin (Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı) ihtiyaç duyduğu miktarda sağlık sınıfı muvazzaf astsubay yetiştiren, GATA Komutanlığı bünyesinde kurulmuş, ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren, parasız yatılı bir askerî yükseköğretim kurumudur.GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulunda, sağlık alanında çeşitli teknikerlik programlarında iki yıl süre ile ön lisans eğitimi vermektedir. Eğitim öğretim faaliyetleri süresince öğrencilerin ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır. Başarılı olan öğrenciler, ön lisans diploması ile birlikte astsubay çavuş olarak mezun edilmektedir. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu mezunu astsubaylara; sağlık, lojman ve askerî sosyal tesislerden faydalanma, OYAK üyeliği, yurt içi ve yurt dışı kurslar, geçici yurt dışı görevler gibi birçok imkân sağlanmaktadır.

BAŞVURU BİÇİMİ VE SEÇİMİ AŞAMALARINA ÇAĞRI ESASLARI

GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulunun ön lisans programlarına ilişkin hususlar www.kkk.tsk.tr İnternet adresinde yayımlanacak başvuru kılavuzunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.

GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu aday adayı olmak isteyenler, 2014 yılı ÖSYS Aday Başvuru Formunun “Askerî okullara girme isteği” alanındaki kutucuğu işaretleyeceklerdir. Kutucuğu işaretleyen veya işaretlemeyen adayların başvuru işlemlerini tamamlayabilmeleri için ayrıca 25 Mart-15 Mayıs 2014 tarihleri arasında www.kkk.tsk.tr veya www.kho.edu.tr İnternet adresine girerek ön kayıt başvurusu yapmaları gerekmektedir.

İnternet üzerinden başvuru yapmayan adaylar, ikinci seçim aşaması sınavlarına çağrılmayacaklardır.

Başvuruda bulunan adaylar mezun oldukları/olacakları okulun öğrenim kolu, alan ve bölümleri dikkate alınarak YGS-1 ve YGS-2 puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanacak ve alınması planlanan aday sayısına bağlı olarak “Öğrenci Seçim Aşamalarına Çağrı Puanı” belirlenecektir.

Belirlenen taban puanları ve bu puanlardan daha yüksek puan alan adayların ikinci seçim aşaması sınavlarına
(Ön sağlık muayenesi, bedeni yeterlilik sınavı, mülakat) çağrı ile ilgili hususlar ve çağrı tarihleri ww.kkk.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır. (Ayrıca posta ile çağrı/tebligat yapılmayacaktır.)

İnternet adresi : http://www.tsk.tr
http://www.kkk.tsk.tr
http://www.kho.edu.tr
İletişim için : (0312) 562 11 11 ve 562 15 08
Kara Harp Okulu (0312) 417 51 90-96 (7 Hat)
GATA Sağ. Astsb.MYO (0312) 304 63 21