Üniversite Tercihlerinde Ek Yerleştirmede Temel İlkeler

1.2013 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarına göre 2013-2014 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezince (ÖSYM) yapılacaktır.

2.2013-2014 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezî ek yerleştirme kontenjanlarını,a) 2013-ÖSYS merkezî yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar,

b) 2013-ÖSYS merkezî yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan
kontenjanlar ve

c) 2013-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu basıldıktan sonra açılan ve bu nedenle merkezî yerleştirme işlemlerine girmemiş olan yeni yükseköğretim programlarının kontenjanları
oluşturur.

3.2013 ek yerleştirmeye başvurabilmek için 2013-ÖSYS'ye başvurulmuş olması zorunludur.

4.2013 ek yerleştirmede tercihlerin yapılması ile ilgili kurallar bu kılavuzda yer almıştır.

5.Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan toplam 30'u geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih
yapabileceklerdir.

6.ÖSYM'nin gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki bütün başvuruların, doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekir.

7.Ek yerleştirme kontenjanlarına yerleştirme yapılırken, 2013 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu ve 2013-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallara uyulacaktır. Bu kılavuzda yer alan okul birincileri, bedensel engelliler, bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunları, belli sanat dalları, konu alanları veya sporda üstün yetenekli olanlar ile ilgili ilke ve kurallar ek yerleştirme için de geçerlidir. Bu nedenle adayların adı geçen kılavuzları yeniden gözden geçirmeleri yararlarına olabilir.