ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yükseköğrenim gören Türk gençlerin maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yükseköğretim kurumlarının normal öğrenim süresince verilen borç paradır.Öğrenim kredisi borcu, öğrenciye normal öğrenim süresince verilen miktarlara Devlet İstatistik Enstitüsü Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.
Öğrenciler borçlarını; öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede aylık taksitler halinde ödemek zorundadırlar.

ÖĞRENİM KREDİSİ VERİLMEYECEK ÖĞRENCİLER

1- Kurumdan burs alan öğrencilere,

2-Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip öğrencilere,

3- Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrencilere, (Yüksek lisans öğrencileri hariç)

4- Sağlık sebebi dışında Ön lisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrencilere,

5-Önlisans'tan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrencilere, (intibak programı süresince)

6-Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan öğrencilere,

7- Kurumdan daha önce kredi almış olan öğrencilere, (Yüksek lisans öğrencileri hariç).

8-Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumlarında, eklentilerinde, kalmakta olduğu yurtta, öğretim kurumu veya barındığı yurdun dışında, münferiden veya topluca her ne şekilde olur ise olsun anarşi ve terör olaylarına karışan, öğrenim özgürlüğünü ihlal edici (Direniş, boykot, işgal, yazı yazma, resim yapma, slogan atma vs.) davranışlarda bulunan bu fiillere eksik veya tam teşebbüste bulunan, üzerinde veya kendi kullanımına bırakılmış yerlerde ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, bıçaklar vs. tüm kesici, delici, yakıcı, boğucu, ezici, parçalayıcı, eza ve cefa verici olarak salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere, özel nitelikte yapılmış olan her türlü suç aletlerinden birini veya bir kaçını bulunduran öğrencilere,

9-(h) bendinde belirtilen fiillere istinaden öğretim kurumlarının disiplin kurullarınca herhangi bir ceza verilmiş olan öğrencilere,

10- Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrencilere,

11- Yabancı uyruklu öğrencilere,

12- Bu Yönetmelik hükümlerine göre, kredi almaya yeterli bulunmayan öğrencilere,
Kredi verilmez.