KYK: BURS VERİLMEYECEK ÖĞRENCİLER

1- Kurumdan öğrenim kredisi veya burs almış olan öğrencilere,

2-(Değişik:RG-6/2/2011-27838)(1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrencilere,3-Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrencilere,

4-Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrencilere,

5- Yabancı uyruklu öğrencilere,

6-Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencilerine,

7- Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

8-Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilere,

9- Bu Yönetmelik hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrencilere, burs verilmez.