Türk Eğitim Sistemi İçin Öneriler : Üniversitelerde Akademisyen Olmak

Üniversitelerde Akademisyen Olmak

Ülkemiz son yıllarda hızlı bir şekilde üniversiteleşiyor. Hem de devlet okulları hem de vakıf okullarıyla. Ve akademisyen açığı da artıyor. ÖYP vb uygulamalar ile bu açık kapatılmaya çalışılıyor bu iyi bir şey fakat bence yeterli değil.

Sorunun çözümü DİL şartında.

Tamam akademisyen olmak için ingilizce becerisi istemekte sorun yok. Hatta bir şekilde insanları elemenin gerekli olduğuna da inanıyorum.

Ancak bunun DİL şartıyla olmasını anlamlı bulmuyorum. Dil bilmiyor olmamam kötü HOCA olacağım anlamına gelmiyor, DİL bilmem de süper hoca olacağım anlamına gelmiyor. Üniversite hayatım boyunca hem öğrencilik hem de iş hayatı açısından gözlemlerim bunu defalarca doğruladığı belirtirim. Hatta bu konu ile ilgili üniversitelerde bir anket yaparsanız haklı olduğumu görürsünüz.

Hocalarımızdan da konu hakkında konuşursanız bir dokunup bin ah işiteceğinizi biliyorum.

Araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadroları ve yükselme koşulları farklılaşarak bu probleme pratik çözüm getirilebilinir. Dil şartı arana bilinir ancak bir baraj konulmayarak kadroya baş vuranların durumları ve puanları kıyaslana bilinir.