Tercihlerde Dikkat : LYS/YGS-2012 Tercih Aşamaları

Adaylar tercihlerini ne zaman yapacaklar?
Tercihler 23 Temmuz – 3 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

•          Tercihler nerede yapılacak?
Tercihler bu tarihler arasında internet ortamında www.osym.gov.tr de girilecek. İsteyen aday tercih girme işlemlerini liselerden ve diğer başvuru merkezi yöneticiliklerinden de yapabilecek.

•          Adaylar, üniversitelere ve bölümlere ait bilgilere nereden ve nasıl ulaşacaklar?
2012 Üniversiteler ve programlara ait, kontenjanlar ve 2011 taban puanı, başarı sırası, özel koşulları vs bilgileri içeren Kontenjanlar Kılavuzu-2012, www.osym.gov.tr de yayımlanacak. Bu kılavuz yardımıyla, öğrenim görmek istediği bölümlerin hangi üniversitelerde olduğunu, puan türünü, kontenjanını, 2011’de en son giren adayın Y-puanını ve Y-başarı sıralarını, varsa özel koşullarını vs bulabilecekler.

•          Kaç tercih hakkı var?
Yapılabilecek toplam tercih sayısı 30’dur. Tüm tercih haklarının kullanılması zorunlu değildir.

•          Sadece tek tür ve puan türünden mi tercih yapılacak? Karma tercih mümkün mü?
Adaylar isterlerse sadece lisans ya da ön lisans tercihleri yapabilecekleri gibi karma da yapabilirler. Adaylar sadece bir puan türünden tercih yapabilecekleri gibi tercih hakları olan tüm puan türlerinden karma tercih de yapabilecekler.

•          Adaylar tercihlerini hangi puanlara gore yapacaklar?
Tercihler Yerleştirme (Y) – LYS/YGS puanlarına ve sıralarına gore yapılacak.

•          Kılavuzda yer alan puan ve sıra bilgileri hangi yıla ait?
Öngörü için bakılan 2011 Taban Puanları da Y puanlarıdır.

•          Tercihlerde puanlara mı, başarı sıralarına mı bakmak gerekiyor?
Öngörü için bakılan taban puanlarının yanı sıra Y-Başarı Sıralarına da bakmakta yarar var.

•          Bakılan bu puan ve sıralar sabit midir? 2012’de değişecek mi? Aynı mı kalacak? Yükselecek mi, düşecek mi?
Hem taban puanları hem de başarı sıraları 2011’i yansıtıyor. 2012’de değişiklik göstermesi kaçınılmaz. Özellikle bu yıl AOBP sisteminde köklü değişiklik var. Tüm bunlar, 2012 taban puanların 2011 taban puanlarından bir hayli farklı kılabilir. Ayrıca, bunlar, 2012 başarı sıralarını da, 2011 başarı sıralarından bir hayli farklı kılabilir. Tercihlerde buna dikkat etmekte yara var.

•          Adaylar terchilerinde kendi sıra ve puanından üstte olan bölümlere de yer verebilecek mi?
Tercih sürecinde, 2011 taban puanların 2012’de 15-20 puan -/+ olabileceği ya da sıraların -/+ % 3 değişebileceği göz önünde tutulmalıdır. Tüm adaylar bu süreci iyi değerlendirerek sağlıklı tercihler için kullanmalı. Kendi 2012 puan ve sırasına göre, 15-20 puan alt ve üst, başarı sırasının yarısı kadar alt ve üst aralıklarda olabilecek bölümleri belirlemeli.
•          Adaylara ne önerirsiniz?
Bu bölümleri ve üniversiteleri araştırmalı, gidebiliyorlarsa bizzat giderek gezmeli ve bilgi almalılar.

•          Hangi puanı alan nereleri terchie debilecek?
YGS’de 140 ve üstü alan adaylar ön lisans ve AÖF programlarını tercih edebilecekler. YGS’de 140 ve üstü alan adaylar ayrıca özel yetenek sınavı ile alan lisans programlarına da başvurabilecekler.
YGS’de 180 ve üstü alan adaylar meslek liselilere ek puan verilen YGS puanları ile alan lisans programlarını tercih edebilecekler.
LYS’lerde 180 ve üstü alan adaylar lisans programlarını tercih edebilecekler.

•          Hangi bölüm hangi puanla alıyor bilgisine nasıl ulaşacak adaylar?
Bölümlerinin neler olduğu, hangi üniversitelerde bulunduğu, hangi YGS/LYS puan türü ile öğrenci alacağı,   “YGS/LYS-2012 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu” “Tablo 4” (Lisans)  ve “Tablo 3a”, “Tablo 3b”de (önlisans) belirtilecektir. Tercihler Yerleştirme YGS/LYS Puanlarına (Y-YGS/LYS) göre yapılacaktır.

•          Özel yetenek sınavları ile alan bölümler tercih listelerine yazılacak mı?
“Tablo 5”te yer alan Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan lisans programları tercih listelerinde yer almayacak, adaylar ilgili üniversitelere bizzat başvuracaktır.
Özel Yetenek Sınavı ile alan bölümlerin neler olduğu “YGS/LYS-2012 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu” “Tablo 5’te” belirtilmiştir. Özel Yetenek Sınavı ile alan bölümlerin nasıl öğrenci alacağı, ne tür ve kaç sınav yapacağı, ilgili üniversitelerce adaylara, başvuruları sırasında bildirilecektir.

•          Adaylar sırlamayı neye gore yapacaklar?
Adaylar 30’u aşmayacak biçimde diledikleri kadar tercihte bulunabileceklerdir. Bölümler, en çok girilmek istenenden, en az istenene doğru sıralanır ve başarı sırası, minimum puan açısından, istek sırasını oynatmayacak biçimde, gözden geçirilir. Tercih edilen yükseköğretim programının hangi üniversitede ve hangi şehirde olduğu, öğretim dili ve süresi, programın özel koşullarının olup olmadığı kılavuz yardımıyla iyice irdelenir.

•          Taban puanı nedir?
Minimum puan, bir bölüme bir önceki yıl YGS/LYS’de yerleştirilen (kontenjan sayısına göre) son öğrencinin ilgili puan türündeki Y-YGS/LYS puanıdır. Sabit bir değer değil, değişkendir. YGS/LYS-2012’de aynı kalabilir, artabilir ya da düşüş gösterebilir. Yerleştirme, merkezi olarak yapıldığından ve yerleşme oranı çok düşük olduğundan,  adaylar tercihlerinin, minimum puan açısından, kendi Y-YGS/LYS puanlarının +/- 15; başarı sırasının yarısı kadar alt; 2 katı kadar üst aralıktan olmasına dikkat etmelidir. 

•          Tercihlerde puan sıralaması önemli mi? Tercihler yüksek puandan düşüğe doğru mu sıralanmalı?
İstenmeyen bir yükseköğretim programına tercihler arasında ne olursa olsun yer verilmemelidir. Daha çok istenen bir yükseköğretim programı, salt yüzdelik dilim, minimum puan ya da başka bir nedenden ötürü daha az istenen bir programın altına alınmamalıdır. Kimilerince sanal olarak oluşturulan “ölü ya da hasta tercih” kavramları gerçek değildir. Tercihin, yani bir bölümü ve üniversiteyi, başka bir bölüm ya da üniversiteden daha çok istemenin hastalık ya da ölümle hiçbir ilgisi yoktur.

•          Bir bölümü daha üste yazmanın avantajı ya da alta yazmanın dezavantajı var mı?
Yerleştirilmede tercih sırasının adayın isteğini belirtmenin ötesinde bir önemi, yerleşme avantajı yoktur. Aday, kaçıncı sıraya yazmış olursa olsun, tercih ettiği bir bölüme, diğer tercih eden adaylarla birlikte Y-YGS/LYS puanlarına göre sıralanmış olarak ve kontenjan dahilinde yerleştirileceklerdir. Tercih sırası sadece adayın önceliklerini ÖSYM’ye bildirmiş olması açısından önemlidir. 

•          Eğer iki aday,eşit Y-YGS/LYS puanına sahip olursa kim yerleşir?
Eğer iki aday,eşit Y-YGS/LYS puanına sahip olursa; başarı sırası aynı olmaz:
o          o puan türünde HAM YGS/LYS puanı yüksek olanın başarı sırası yüksek olur,
o          o da eşitse, o puan türünün ana alan testleri neti daha yüksek olanın başarı sırası yüksek olur.
o          Puanı ve sırası yüksek olan önceliklidir.
Oktay Aydın
Eğitim Uzmanı