Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin 2011-2012 Yeni Kayıt-Mezun ve Toplam Öğrenci Sayıları

ÖSYM, “2011-2012 Yükseköğretim İstatistikleri”Kitabı”nı,www.osym.gov.tr web sitesinde yayımladı.
Kitaptaki verilere göre 2011-2012 öğretim yılına ilişkin sayısal veriler şöyle:
Üniversite Fakülte MYO Sayıları
 97’si Devlet54’ü Vakıf7’si Vakıf MYO
 4 Askeri Akademi5 Askeri MYO ve 1 Polis Akademisi
Toplam 168 üniversite-yüksekokul
953 Fakülte;
237 Yüksekokul ve
724 Meslek Yüksek Okulu (MYO)
346 Enstitü
Öğrenim Gören Toplam Öğrenci Sayıları
2.842.336 (%65,29’u) Lisans (AÖ Dahil);
            1.477.075 (%33,93’ü) Lisans (AÖ Hariç);
            1.365.261 (%31,36’sı) Lisans (AÖ);

1.270.351 (%29,18’i) Ön Lisans;
684.118 (%15,71’i) Ön Lisans (AÖ Hariç);
            586.233 (%13,47’si) Ön Lisans (AÖ);
4.112.687 (%94,47’si) Lisans – Ön Lisans (AÖ Dahil);
            2.161.193 (%49,64’ü) Lisans – Ön Lisans (AÖ Hariç);
            1.951.494 (%44,83’ü) Lisans – Ön Lisans (AÖ);
169.011 (%3,88’i) Yüksek Lisans;
51.959 (%1,19’u) Doktora ve
19.885 (%0,46’sı) Tıpta İhtisas,

Toplamda 4.353.542 öğrenci (AÖ dahil) öğrenim gördü.
            2.402.048 (%55,17’si) (AÖ hariç)
            1.951.494 (%44,83’ü) (AÖ)
Yeni Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayıları
436.540 (%48,65’i) Lisans (AÖ Dahil);
            362.328 (%40,38’i) Lisans (AÖ Hariç);
            74.212 (%8,27’si) Lisans (AÖ);

377.040 (%42,02’si) Ön Lisans;
263.824 (%29,40’ı) Ön Lisans (AÖ Hariç);
            113.216 (%12,62’si) Ön Lisans (AÖ);

813.580 (%90,67’si) Lisans – Ön Lisans (AÖ Dahil);
            626.152 (%69,78’i) Lisans – Ön Lisans (AÖ Hariç);
            187.428 (%20,89’u) Lisans – Ön Lisans (AÖ);
65.863 (%7,34’ü) Yüksek Lisans;
13.072 (%1,46’sı) Doktora ve
4.752 (%0,53’ü) Tıpta İhtisas,


Toplamda 897.267 öğrenci (AÖ dahil) kayıt yaptırdı.
            toplamda 709.839 (%79,11’i) (AÖ hariç)
            toplamda 187.428 (%20,89’u) (AÖ)
Yeni Mezun Öğrenci Sayısına Göre
284.459 (%53,26’sı) Lisans (AÖ Dahil);
            186.937 (%35’i) Lisans (AÖ Hariç);
            97.522 (%18,26’sı) Lisans (AÖ);

212.335 (%39,76’sı) Ön Lisans;
170.699 (%31,96’sı) Ön Lisans (AÖ Hariç);
            41.636 (%7,80’i) Ön Lisans (AÖ);

496.794 (%93,02’si) Lisans – Ön Lisans (AÖ Dahil);
            357.636 (%66,97’si) Lisans – Ön Lisans (AÖ Hariç);
            139.158 (%26,06’sı) Lisans – Ön Lisans (AÖ);
27.626 (%5,17’si) Yüksek Lisans;
4.653 (%0,87’si) Doktora ve
4.982 (%0,93’ü) Tıpta İhtisas,

Toplamda 534.055 öğrenci (AÖ dahil) mezun oldu.
            toplamda 394.897 (%73,94’ü) (AÖ hariç)
            toplamda 139.158 (%26,06’sı) (AÖ)