2012 ÖSYS'de AOBP Kesin Kalktı


ÖSYS -2012 ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANLARININ HESAPLANMASI
HAKKINDA DUYURU

 6353 sayılı Kanunla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici madde 62’ye göre, “Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk yükseköğretime giriş ve yerleştirme işlemlerine münhasır olmak üzere,
bu Kanunun 45’inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (f) bentleri uyarınca adayların merkezi
sınavlardan almış olduğu puanlara ilave edilecek ortaöğretim başarı puanları Yükseköğretim Kurulunca
belirlenmiş usul ve esaslara göre hesaplanır.”


Yükseköğretim Kurulunca 2547 sayılı Kanunun 45’inci maddesi uyarınca bu konuya ilişkin usul ve esaslar en
son 17.05.2012 tarihli ve 2012.11.623 sayılı karar ile aşağıdaki şekilde belirlenmiş ve ÖSYM 2012 Öğrenci
Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu’nda yer almıştır.

Buna göre:
“2012-ÖSYS’de yerleştirme puanlarının hesaplanmasında adayların ortaöğretim başarıları dikkate
alınacaktır. Türkiye geneli değerlendirmeye esas alınarak, ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden diploma
notu) 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük
diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır…
Bu  şekilde hesaplanan Ortaöğretim Başarı Puanının yüzde onikisi (0,12) merkezi sınavdan alınan puana
eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır.”

Bir sonraki genel kurul toplantısı 16-17-18 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.