Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler

Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, başvurmaları halinde, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, başka bir üniversitede ya da kaydının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde, yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak bunun için, kayıt yaptırılan yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.Bu haktan faydalanabilmek için Eylül ayı içerisinde ÖSYM'ne ait web sitesinden yapılacak duyuruların takip edilerek, gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Özel yetenek sınavı sonuçlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrencilerin, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olmaları durumunda Türkçe programlara yerleştirilmeleri mümkün değildir.

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik konusunda çalışmalar sürmekte olup, bu konu, yönetmelik yayınlandıktan sonra netleşecektir.