Yeni duruma göre OBP hesplanması


YERLEŞTIRME PUANLARI HESAPLANIRKEN OBP’LER BU PUANLARA NASIL
KATILACAK VE EK PUANLAR NASIL HESAPLANACAKTIR?

Her aday için hesaplanmış olan ortaöğretim başarı puanı, 0,12 ile çarpılarak sınav puanlarına katılacak ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanacaktır.


Bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarının mezunları, Yükseköğretim Kurulunca saptanacak alanlarda bir yükseköğretim programına yerleştirilirken Ortaöğretim Başarı Puanının 0,06 katsayısı ile çarpımından elde edilecek ek puanlar yerleştirme puanlarına eklenecektir. Bu alanlar Tablo 3A’da ve Tablo 3B.1’de gösterilmiştir.

Bu ek puanlardan yararlanmak için adayların ilgili puan türünde 180 veya daha yüksek puan almış olmaları gerekmektedir. 2011-ÖSYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına (açık öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programları hariç) yerleştirilen adaylar 2012-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilirken Ortaöğretim Başarı Puanına uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir.

Sınavsız Geçiş ile 2011-ÖSYS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların Ortaöğretim Başarı Puanlarına uygulanacak katsayılarda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

2010-2011 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarından mezun olamadıkları için yerleştirildikleri yükseköğretim programlarına kayıtlarını yaptıramayan adaylar, durumlarını 10.11. maddesinde belirtildiği şekilde dilekçe ile ÖSYM’ye bildirdikleri takdirde yerleştirilmemiş adaylar gibi işlem göreceklerdir.


10.11. Madde

2011-ÖSYS’YE BAŞVURMUŞ ANCAK 2010-2011 ÖĞRETIM YILINDA
MEZUN OLAMAMIŞ ADAYLAR

Bu durumda olan adaylar, başvuru sırasında mezun durumda değillerse, 2012-ÖSYS Aday Başvuru Formunun
11.ÖĞRENIM DURUMU bilgi alanına durumlarına göre, “1. Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında okumaktayım.” veya “2. Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında beklemeliyim.” ifadesini yazacaklardır.

Ortaöğretim kurumlarında okumakta iken ÖSYM'ce 2011-ÖSYS’de bir yükseköğretim programına yerleştirildiği hâlde o yıl mezun olamadığı için kayıt yaptıramayan adaylar, başvuru sırasında mezun durumda iseler, 2012-ÖSYS Aday Başvuru Formunun 11. ÖĞRENIM DURUMU bilgi alanına “4. Bir ortaöğretim kurumunu bitirdikten sonra ÖSYM'ce yerleştirilmedim ve ön kayıtla kayıt olmadım.” ifadesini yazacaklar ve okullarından alacakları hangi tarihte mezun olduklarını gösteren onaylı belgeyi bu durumlarını ayrıntılı açıklayan dilekçeleri ile birlikte en geç 8 Haziran 2012 tarihine kadar ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06538 Bilkent/Ankara adresine göndereceklerdir. Bu yapılmadığı takdirde adaylar, bir önceki yıl yerleştirilmiş aday işlemi göreceklerdir.

2012-ÖSYS’ye başvurma sırasında mezun durumda olmayan ancak, başvurduktan sonra 2012 Haziran ayı öncesinde mezun olan adaylar kılavuzun sonundaki 2012-ÖSYS Öğrenim Bilgileri Değişikliği Dilekçe Örneğini dolduracaklar, bu dilekçeye diploma veya öğrenim belgelerinin onaylı bir örneğini ekleyecekler ve bu evrakı en geç 8 Haziran 2012 tarihine kadar ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığına ulaştıracaklardır. 2011-ÖSYS’de bir yükseköğretim programına yerleştirildiği hâlde o yıl mezun olamadığı için kayıt yaptıramayan adayların, bir önceki yıl yerleştirilmemiş aday işlemi görebilmeleri için bu durumlarını belirten bir dilekçeyi de aynı evrakla birlikte ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir.