Spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar

Spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar, spor alanlarında yükseköğretim programlarına yerleştirilirken, bu adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği bir katsayı ile çarpılarak YGS puanlarına eklenecektir.Bu uygulamadan yararlanabilmek için Olimpiyat Oyunları, Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası, Akdeniz Oyunları, Karadeniz Oyunları, Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Oyunları, Üniversiade Oyunları, Dünya ve Avrupa Gençlik Olimpik Festivali ile Dünya Askerî Oyunlarında 1., 2. veya 3.'lük kazanılması gerekir. Bu adaylar, merkezî yerleştirme dışında, YGS puanları, Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı puanları, yükseköğretim programlarının kontenjanları ve adayların tercihleri göz önünde tutulmak suretiyle ÖSYM'ce yerleştirilecektir.

Spor ile ilgili alanlarda bir yükseköğretim programında okumak isteyenlerin, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden veya özerk spor federasyonlarından alacakları/aldıkları Milli Sporcu Belgelerinin asıllarını veya noter tasdikli örneğini bir dilekçe ekinde ÖSYM'ye göndermeleri gerekmektedir.