Sınavsız ikinci üniversiteye kayıt yaptırmak mümkün mü?

Yurdumuzda bulunan yükseköğretim kurumlarına giriş, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 45. maddesinde belirtilen ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan sınava katılıp başarılı olunduğu takdirde mümkün olabilmektedir.Söz konusu kanunla ilgili değişiklik çalışmaları sürmektedir. Bunun yanında herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile iki veya dört yıllık örgün yükseköğretim bölümlerinde kayıtlı öğrenciler, okudukları veya mezun oldukları programlardan farklı olmak kaydıyla açıköğretim sistemi ile yürütülmekte olan Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin kontenjan sınırlaması olmayan programlarına İkinci Üniversite kapsamında başvuru yapabilirler.