ÖYP Konusunda Bilinmesi Gereken Bazı Konular

ÖYP puanı nasıl hesaplanır?

ÖYP Puanı, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı'na araştırma görevlisi olmak üzere başvuran adayların ya da program gereğince bir ÖYP üniversitesine eğitim öğretim görmek amacıyla başvuran ÖYP araştırma görevlilerinin lisans genel not ortalamasının % 35 i ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) ilgili alanda alınan puanın % 50 si ve varsa yabancı dil puanının % 15 i alınarak hesaplanır.İstifa, vazgeçme gibi durumlar sonrasında durum nedir?

Tekrar başvuru yapmak mümkündür. Ancak, ÖYP kapsamında araştırma görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazandığı halde göreve başlamayanlar, göreve başladıktan sonra istifa edenler, yanlış beyan sonucu ataması yapılamayanlar ile halen ÖYP araştırma görevlisi kadrosunda bulunanların, tekrardan ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvurmaları halinde, ÖYP puanlarından %3 oranında kesinti yapılmaktadır.

Dil puanı şart mı?

ÖYP Araştırma Görevlisi'nin yabancı dil puanı 65'in altında ise, ÖYP puanları ve tercihleri esas alınarak Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği yurt içindeki yükseköğretim kurumlarında 6 aya kadar yabancı dil eğitimi verilir. ÖYP kapsamında atanan araştırma görevlilerinin Yabancı dil puanlarını atandıkları tarihten itibaren 1. yılın sonunda 50 ye; 2. yılın sonunda ise 65 e getirmeleri beklenir. Aksi takdirde kadroları ile ilişikleri kesilir.

Atanan ve hali hazırda yüksek lisans yapanların durumu nedir?

ÖYP kapsamında atanan ve hâlihazırda atandığı anabilim dalında lisansüstü eğitime devam eden araştırma görevlilerinin devam ettiği anabilim dalı Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile ilan edilen ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim yapılabilecek üniversiteler ve anabilim dalları arasında yer alıyorsa, bu anabilim dalına yerleşen araştırma görevlisi ilgili üniversiteye tahsis edilen lisansüstü eğitim kontenjanları dışında tutulur. ÖYP kapsamında atanmış olup, başkanlığımızca belirlenen kontenjanlar haricinde başka bir üniversite ve/veya bölümde lisansüstü eğitimine devam eden araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim yaptırmak isteyen üniversitelerin teklifleri bireysel olarak değerlendirilir.

Zorunlu hizmet ne kadar sürer?

Lisansüstü eğitimini başarıyla tamamlayan araştırma görevlisi, kadrosunun bulunduğu üniversiteye geri döner ve mecburi hizmetini tamamlar. Mecburi hizmet mevcut hükümlere göre yurtiçinde lisansüstü eğitim yaptığı üniversitede bulunduğu süre kadardır.

ÖYP ile kimler yüksek lisans yapabilir?

Lisansüstü eğitim için başvurular üniversitelere bireysel olarak yapılır. Yerleştirmeler ise, üniversitelerin lisansüstü eğitim için belirlediği şartları sağlayanlar arasından ÖYP puanına göre yapılır.

ÖYP Araştırma Görevlisinin yabancı dil puanı 65'in üzerinde ise ya da dil eğitiminin sonunda 65'i geçmiş ise; Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ÖYP Lisansüstü eğitim kontenjanlarına ÖYP puanlarına göre yerleştirilir.

Yabancı Dil Sınav puanı 65 ve üzeri olan ÖYP araştırma görevlileri, YÖK tarafından ilan edilen ÖYP lisansüstü programlarına, lisansüstü öğrenci olarak kayıt yaptırdıktan sonra, YÖK Yürütme Kurulu kararı ilgili yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Kanun'un 35. maddesi uyarınca görevlendirilir.

Atanılan anabilim dalı ile yüksek lisansı farklı olması durumu

Araştırma görevlilerinin atandıkları anabilim dalında lisansüstü eğitim yapmaları esastır. Ancak atanılan anabilim dışındaki bir anabilim dalında lisansüstü eğitim yapılmak istenmesi halinde, aynı bölüm bünyesinde bulunan anabilim dallarından birinde olmak kaydıyla, üniversitenin teklifi, YÖK Yürütme Kurulu'nun kararı ile lisansüstü eğitim yapılacak anabilim dalı değiştirilebilir. Ancak, uygulama güçlüğü çekilen alanlarda anabilim dalı değişikliğini değerlendirme yetkisi YÖK Yürütme Kurulu'na aittir.