KPSS İktisat, Kamu Yönetimi ile Uluslararası İlişkiler Testlerinin Konu Dağılımları

Lisans Düzeyinde Yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavları (KPSS) İktisat, Kamu Yönetimi ile Uluslararası İlişkiler Testlerinin Konu Dağılımları

Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS) lisans düzeyinde yer alan İktisat, Kamu Yönetimi ile Uluslararası İlişkiler testlerinin konu dağılımlarıyla ilgili olarak alanındaki öğretim üyelerinin önerileri doğrultusunda güncelleme yapılmıştır. 


 
Güncellemenin amacı, mevcut konu dağılımlarının yükseköğretimdeki derslerin çeşit ve ağırlıklarının değişmesiyle güncelliğini yitirmesi ve ortak konular içeren konu gruplarının ağırlığının azaltılmasıdır.
KPSS lisans düzeyi sınavlarında yer alan İktisat, Kamu Yönetimi ile Uluslararası İlişkiler testlerinin konu dağılımı, 2012-KPSS Lisans ve sonrasında uygulanmak üzere, aşağıda yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir.
KPSS lisans düzeyi adaylarına duyurulur.

KPSS LİSANS DÜZEYİ İKTİSAT, KAMU YÖNETİMİ İLE ULUSLARARASI İLİŞKİLER TESTLERİNİN KONU DAĞILIMLARI
İKTİSAT : KONU DAĞILIMI                                                                                                                                            
1) İktisadi Doktrinler Tarihi                            %5
2) Mikro İktisat                                                %30
3) Makro İktisat                                               %25
4)  Para-Banka-Kredi                                      %10
5) Uluslararası İktisat                                     %10
6) Kalkınma-Büyüme                                      %10
7) Türkiye Ekonomisi                                     %10

KAMU YÖNETİMİ : KONU DAĞILIMI                                                                                                                         
1) Siyaset Bilimi                                              %15                                                                       
2) Anayasa                                                     %15                                                                        3)  Yönetim Bilimleri ve Kamu Politikası     %204) Yönetim Hukuku                                        %20
5) Kentleşme ve Çevre Sorunları                  %15
6) Sosyoloji                                                      %5
7)  Türk Siyasal Hayatı (Osmanlıdan
      Günümüze Siyasal Olaylar)                      %10                           
             
ULUSLARARASI İLİŞKİLER: KONU DAĞILIMI
1) Uluslararası İlişkiler Teorisi                      %20
2) Uluslararası Hukuk                                    %25
3) Siyasi Tarih                                                 %15
4) Uluslararası Güncel Sorunlar                    %15
5) Uluslararası Örgütler                                  %10
6) Türk Dış Politikası                                      %15