4+4+4 Eğitim Modeli

4+4+4 benzeri bir eğitim modeli daha eğitim hayatımda derslerde proje olarak sunduğum bir modeldi. Ancak benim model daha çok;

1+3+4+4 şeklinde okulöncesi dahil 12 yılllık bir eğitim modeliydi. 

Ancak şuanda okulöncesi hariç ilköğretim ve ortaöğretim 12 yıllık olarak planlanıyor!

Ve bence çok da planlı değil 11 yıl eğitim alanlar ile 12 yıl eğitim alanlar arasında yabancıl eğitimi, kültür seviyesi artması, üniversite başarısında artma, mesleki olgunluk seviyesinde yükselme vb olumlu şeyler gözlemlemedim.

Yani daha çok yıl daha çok başarı getirmiyor.

Son yıllarda dil eğitiminin önemini de ayrıca kavramış bulunuyorum, madem okulöncesi hariç 12 yıllık eğitim verilecek. 

Süper liselerede ve 5 yıllık yabancı dilde eğitim yapan liselerde hazırlık sınıfının önemi ortadadır.

Mutalaka hazırlık sınıfı olmalıdır.

O zaman model şu şekilde olmalı.

1 + 3 + 1 + 4 + 1 + 4 - Yükseköğretim

1 yıl zorunlu okulöncesi eğitimi

3 yıl ilköğretim birinci kademe, ilkokul: Burada sınıf geçme ve başarıya yönelik eğitim veilmemeli. Eğitime teşvik edici temel eğitim verilmeli. Kaynaştırma eğitimi burada uygulanabilinir. Rehberlik servisi ve öğretmen görüşleri ile ortaokul eğitimi planlanır.

*1 yıl yabancı dil hazırlık

4 yıl ilköğretim ikinci kademe, ortaokul: Ders geçme ve not sistemi yoğun olarak kullanılmalı, bu notlara göre bir sonraki eğitim programı planlanacaktır. Burada ilk mesleki eğitimler verilmeye başlanacaktır. Özellikle özel eğitim, çıraklık eğitim gibi eğitimlere gidecekler ayrılmalı.

*1 yıl yabancı dil hazırlık  (hazırlık sınıfı ortaokul öncesinde ya da sonrasında yapılabilinir ama ortaokul sonrasında liselere giriş sınavı olacağı için öncesinde yapmak daha yararlı olacaktır. )

4 yıl ortaöğretim, liseler: Akademik ve mesleki eğitimin ayrı verildiği eğitim kademesi. 
Akademik eğitimin amacı öğrencileri yükseköğretime hazırlamaktır. 
Mesleki eğitimin amacı öğrencileri mesleğe ve yükseköğretime hazırlamaktır.
Her iki türde de bitirme projesi ve sınavı olmalı.

Temel lise türleri:
 1. Akademik Liseler
  1. Anadolu Liseleri
  2. Fen Liseleri, Fen ve Teknoloji Liseleri
  3. Sosyal Bilimler Liseleri
 2. Meslek Liseleri
  1. Ticaret Meslek Liseleri 
  2. Endüstri Meslek Liseleri
  3. Bilişim Meslek Liseleri
  4. Din Görevlisi Yetiştiren Meslek Liseleri (İmam Hatip, Ruhban Okulu vs.)
  5. Spor Meslek Liseleri
  6. Sanat Meslek Liseleri
  7. Sağlık Meslek Liseleri
  8. Kız Meslek Liseleri
 1. Özel Statülü Liseler
  1. Polis Lisesi
  2. Askeri Liseler
  3. Öğretmen Lisesi
Anadolu Liseleri, hazırlık sınıfları olan ve 5 yıllık eğitim veren okullara verilen unvandır. Koşulları sağlan diğer lise türlerine de verilir.

Çok Programlı Liseler, eski ÇPL’ler ile Genel Liselerin birleşmiş halidir. Amacı nüfusa bağlı olarak tüm liselerden birer tane açmanın mümkün olmadığı yerlerde ÇPL açılır.

Ayrıca yapılarına göre okullar.
1.       Devlet okulları
2.       Özel okullar
3.       Vakıf okulları
4.       Yabancı okullar

----------
Hazır bu konuda yeterince detaya girmişken Yükseköğretim'den devam edeyim.

Ön Lisans (Yüksekokul):  Hazırlık ve 4 dönem eğitim, staj, bitirme projesi.

Lisans (Üniversite, Fakülte): Hazırlık ve 8-10-12 dönem eğitim, staj ya da yerinde eğitim zorunlu, bitirme projesi-tezi.

Yüksek Lisans (Enstitü)
-Master, MBA: 3 dönem eğitim, 1 dönem tez-proje dönemi.
-Doktora ve sonrası

Not: Özel üniversite ve bağımısız meslek yüksekokulları gibi bağımsız enstitüler kurulmalı.