Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Program İlanı


FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


ANABİLİM DALI ALES PUAN YÜKSEKKOŞULLAR DOKTORAKOŞULLAR
MADEN MÜHENDİSLİĞİ TÜRÜ LİSANS

Maden İşletmeSayısal10Maden Müh. Lisans çıkışlı5Maden Müh. Yüksek Lisans çıkışlı

Cevher HazırlamaSayısal10Maden Müh., Çevher Hazırlama Müh, Kimya Müh., Seramik Müh., Kimya Lisans çıkışlı5Maden Müh., Kimya Müh., Seramik Müh. Y.Lisans çıkışlı

Maden Mekanizas. ve Tekn.Sayısal10Maden Müh. Lisans çıkışlı5Maden Müh. Yüksek Lisans çıkışlıMAKİNA MÜHENDİSLİĞİ

Makine MühendisliğiSayısal10Makina Müh. Lisans çıkışlı3Makine Müh. Yüksek Lisans çıkışlıJEODEZİ VE FOTOG.MÜH.

Ölçme TekniğiSayısal4Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Lisans çıkışlı-

JeodeziSayısal4Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Lisans çıkışlı-

Kamu ÖlçmeleriSayısal3Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Lisans çıkışlı-

FotogrametriSayısal4Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Lisans çıkışlı-

Kartografya (CBS)Sayısal3Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Lisans çıkışlı-İNŞAAT MÜH.

HidrolikSayısal-1Yüksek Lisansını Hidrolik Anabilim Dalında Yapmış olmak

YapıSayısal-2Yüksek Lisansını Yapı Anabilim Dalında Yapmış olmak

Yapı MalzemesiSayısal-2Yüksek Lisansını Yapı Malzemesi Anabilim Dalında Yapmış olmakÇEVRE MÜH.

Çevre TeknolojisiSayısal4Çevre Müh. ve İnş.Müh. Lisans Çıkışlı 2Çevre Müh. Lisans ve Çevre Müh. Yüksek Lisans Çıkışlı

Çevre BilimleriSayısal4Çevre Müh., Kimya Müh. Lisans Çıkışlı 2Çevre Müh. Lisans ve Çevre Müh. Yüksek Lisans ÇıkışlıELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH.

ElektronikSayısal2Elektrik-Elektronik Müh., Elektronik Müh., Bilgisayar Müh., -

Elektronik ve Haberleşme Müh., Biyomedikal Müh. Lisans çıkışlı

Elektrik MakinalarıSayısal2Elektrik Müh., Elektronik-Elektronik Müh., Bilgisayar Müh.,1Elektrik Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Bilgisayar Müh.

Mekatronik Müh., Fizik Müh. Lisans çıkışlıMekatronik Müh., Fizik Müh. Yüksek Lisans çıkışlı

Devreler ve Sistemler TeorisiSayısal2Elektrik-Elektronik Müh., Elektronik Müh., Bilgisayar Müh., -

Elektronik ve Haberleşme Müh., Haberleşme Müh., Biyomedikal Müh.,Teknik Eğitim Fak.

Elektronik Lisans çıkışlı

TelekomünikasyonSayısal2Elektrik-Elektronik Müh., Elektronik Müh., Bilgisayar Müh., -

Elektronik ve Haberleşme Müh., Haberleşme Müh. Lisans çıkışlı

Elektromanyetik Dalg.ve MikrodalgaSayısal2Elektrik-Elektronik Müh., Elektronik Müh., Biligsayar Müh.1Elektrik-Elektronik Müh., Elektronik Müh., Biligsayar Müh.

TekniğiElektronik ve Haberleşme Müh., Haberleşme Müh., Fizik Müh. Lisans çıkışlıElektronik ve Haberleşme Müh., Haberleşme Müh., Fizik Müh. Y.Lisans çıkışlıFİZİK

FizikSayısal5Fizik Lisans, Fizik Mühendisliği Lisans çıkışlı5Fizik Yüksek Lisans ÇıkışlıKİMYA

KimyaSayısal12Kimya Lisans, Kimya Öğretmenliği, Kimya Müh. Lisans çıkışlı -

Analitik KimyaSayısal-1Kimya Yüksek Lisans çıkışlı

FizikokimyaSayısal-3Kimya, Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans çıkışlıBİYOLOJİ

BotanikSayısal4Biyoloji Lisans veya Biyoloji Öğretmenliği Lisans çıkışlı3Biyoloji Yüksek Lisans çıkışlı

Moleküler BiyolojiSayısal1Biyoloji Lisans veya Biyoloji Öğretmenliği Lisans çıkışlı1Biyoloji Yüksek Lisans çıkışlı

Genel BiyolojiSayısal3Biyoloji Lisans veya Biyoloji Öğretmenliği Lisans çıkışlı-

ZoolojiSayısal3Biyoloji Lisans veya Biyoloji Öğretmenliği Lisans çıkışlı2Biyoloji Yüksek Lisans çıkışlı


SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


Tıbbi FarmakolojiSayısal3-

Halk SağlığıSayısal5-

İş SağlığıSayısal2-

Tıbbi MikrobiyolojiSayısal1Tıp Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Mezunu olmak,

Fen Fakültelerinin Biyoloji Bölümünden mezunu olmak.

FizyolojiSayısal2Eczacılık Fakültesi , Diş Hekimliği Fakültesi ve Veterinerlik Fakültesi mezunu olmak,

Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun olmak.


SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ


İktisat (Tezli)Eşit Ağırlık10-3-
BAŞVURU KOŞULLARI

A- Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları

a) Lisans Diplomasına sahip olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde

en az 55 standart puan almış olmak. Güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvara yapılacak başvurularda ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.


B- Doktora Programlarına Başvuru Koşulları

a) Lisans ve Yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri lisans diplomasına , Eczacılık ve Fen Fakülteleri lisans

veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığı'nca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık belgesine sahip olmak

b) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 55 almış olmak (Ulusal ve Uluslararası

geçerliliği olan benzeri yabancı dil sınavlarında alınmış olan puanlar Üniversitelerarası Kurul kararları çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu'nca yabancı dil belgesi olarak kabul edilebilir.).

c)ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az 60, lisansa dayalı başvurularda sosyal bilimler için en az 70, fen ve sağlık bilimleri için en az 75 standart puana sahip olmak. ALES sonucu yerine,

bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzer sınavların birisinden Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilir.

Güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvara yapılacak başvurularda ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

d)Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuran tıp fakültesi mezunlarında lisans diplomasına ve en az 50 Temel Tıp Puanına veya ALES’in sayısal kısmından en az 60 standart puana sahip olmak;

tıp fakültesi mezunu olmayanlarda ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarında lisans derecesine) sahip olmak ve ALES’in sayısal kısmından en az 60 standart puana,

diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarında en az 75 standart puana sahip olmak. Temel Tıp Puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7;

Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.


C- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

a- Yüksek Lisans programına başvuranlar için Lisans, Doktora programına başvuranlar için Lisans ve Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurullarından

mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınacak eşdeğerlik belgesi)

b- Yüksek Lisans programına başvuranlar için Lisans, Doktora programına başvuranlar için Lisans ve Yüksek Lisans

programlarında gördükleri derslerin not ve ortalamalarını gösteren belgeler veya onaylı suretleri (Transkript)

c- 6 adet vesikalık fotoğraf (yönetmeliğe uygun), 1 Adet Zarf ve Taahütlü Posta Pulu

d- (ALES) sonuç belgesi aslı veya onaylı sureti

e- (ÜDS) sonuç belgesi aslı veya onaylı sureti (Doktora öğrencileri için)

f- Ek-C2 Belgesi ( Askerlik Durum Belgesi,Erkek Öğrenciler için)

Yabancı uyruklu adaylar bu bent hükümlerine tabi degildir.

g- Halen kamu personeli olarak çalışanların kurumlarından alacakları "Programa katılmalarında sakınca olmadığını belirten izin belgesi"

h- İstenilen belgeler ile birlikte en geç 18 Ocak 2012 günü saat 17.30'a kadar sınava başvuru formunu doldurmak ve

Sınav Giriş Belgesini almak üzere Enstitü Öğrenci İşleri bürosuna şahsen başvurmaları gerekmektedir

D- YABANCI DİL SINAVI VE MÜLAKATLAR

Yabancı Dil ve Mülakatlar aşağıda belirtilen gün ve saatlerde; Sınav Giriş Belgelerinde belirtilecek yerlerde yapılacaktır.

Y.Dil SınavıSaatMülakat Saat

YÜKSEK LİSANS24.01.201210.0025.01.2012 10.00

DOKTORA--25.01.2012 11.00NOT : 1- Değerlendirme sonucunda başarılı olan öğrenci sayısı 5'den daha az olan anabilim dallarında o ders yılı için lisansüstü öğretimi açılmayabilir.

2- Yüksek lisans ve doktora adaylarından, lisans veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları programdan farklı alanlardan almış olan adaylarla,

bu derecelerini Zonguldak Karaelmas Üniversitesi dışında yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylara 1 yıl bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

3- Başvuru belgelerinden bir tanesinin eksik olması halinde müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4- Daha fazla bilgi edinmek isteyenler Enstitü Sekreterliği'ne başvurabilir.

Fen Bilimleri Enst. Tel : (0.372) 257 40 10/1150-1554

Sağlık Bilimleri Enst. Tel : (0.372) 261 02 31

Sosyal Bilimler Enst. Tel : (0.372) 257 40 10/1557-130