Yükseköğretim Mezunları ve Okuyanlar için AÖF Kayıt Esasları


ÖRGÜN YÜKSEKÖĞRETIM PROGRAMLARINDA OKUYANLAR VEYA BU PROGRAMLARDAN MEZUN OLANLAR ILE AÇIK ÖĞRETIM PROGRAMLARINDAN MEZUN OLANLARIN KONTENJAN SINIRLAMASI OLMAYAN AÇIK ÖĞRETIM PROGRAMLARINA KAYDOLMALARINA ILIŞKIN ESASLAR

Örgün yükseköğretim programlarında okumakta olan öğrenciler, açık öğretim programları hariç, sadece kayıtlı oldukları yükseköğretim programlarında öğrenimlerini sürdürebilirler. Ancak,

1. Örgün yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programların mezunlarından,

a) meslek yüksekokullarında okuyan/mezun olanlar ile örgün lisans programlarından ön lisans diploması alarak ayrılmış olanlar,

b) lisans programlarında okuyan/mezun olanlar,

c) açık öğretim ön lisans ve lisans programlarından mezun olanlar koşullarını karşıladıkları açık öğretimin ön lisans veya lisans programlarından sadece birine (okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak kaydıyla), sınava girmeden ve örgün öğretimdeki kayıtlarını sildirmeden doğrudan ilgili Üniversiteye başvurmak suretiyle kayıt yaptırabilirler.

(Açık öğretimin kontenjan sınırlaması olan programları hariç.)

2. Yukarıdaki koşullarda açık öğretim programlarına kaydolan örgün öğretim öğrencileri veya mezunları, örgün öğretimden açık öğretime veya açık öğretimden örgün öğretime ders transferi veya kredi saydırma işlemi yaptıramaz.

3. Örgün öğretimin herhangi bir programına yerleştirilmiş olan adaylar, yukarıdaki koşullara uymak suretiyle, aynı öğretim yılında kendi alanları dışındaki bir açık öğretim programına kayıt yaptırabilirler.

4. ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC’deki üniversitelerde okuyan öğrenciler de yukarıdaki olanaklardan aynen yararlanırlar.

5. Bir yükseköğretim programından mezun olamadan yükseköğretim programından ilişiği kesilen, herhangi bir örgün yükseköğretim programında kaydı bulunmayan veya açık öğretim programlarında okumakta olanlar yukarıdaki olanaklardan yararlanamazlar.

6. Açık öğretim programlarının herhangi birinde öğrenci iken okumakta olduğu alan dışındaki örgün öğretim programlarından birine yerleştirilen adayların açık öğretimdeki kayıtları silinmez.

7. Açık öğretimin kontenjan sınırlaması olan programlarından birine yerleştirilmiş bir adayın, yerleştiği programa kaydının yapılabilmesi için örgün öğretimdeki kaydının silinmesi gerekir.

8. Açık öğretimin herhangi bir programında okumakta iken örgün öğretimin aynı alandaki bir programına yerleştirilen bir adayın örgün öğretimdeki yerleştiği programa kaydını yaptırabilmesi için açık öğretimden kaydını sildirmesi gerekir.

9. Bir örgün yükseköğretim programında okuyanlar veya bu programlardan mezun olanlardan, açık öğretimin bir programına kayıt yaptıranlar, askerlik işlemleri hariç açık öğretimdeki tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.

10. Açık öğretim programlarına kayıt yaptırdıktan sonra örgün öğretimden kaydını sildiren öğrenciler, bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla askerlik işlemleri dâhil tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.

ANADOLU ÜNIVERSITESI BATI AVRUPA AÇIK ÖĞRETIM PROGRAMLARI
Dört yıllık Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri ile iki yıllık Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim), Dış Ticaret, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İlahiyat, Turizm ve Otel İşletmeciliği ön lisans programlarına Batı Avrupa Ülkelerinden birinde geçerli oturma izni bulunup Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonucuna göre başarılı bulunan adaylar kabul edilmektedir.

Programa kayıtlı öğrencilere ders kitapları ve televizyon programlarını içeren video kasetlerinden oluşan öğretim malzemeleri gönderilmekte ve belli merkezlerde Akademik Danışmanlık Hizmetleri verilmektedir. Sınavlar, Batı Avrupa ülkelerinde 11 merkezde, Türkiye’de ise 2 merkezde yapılmaktadır.

Programlar hakkında ayrıntılı bilgi almak için, aşağıdaki adres ve telefon numaralarından birine başvurulabilir.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Batı Avrupa Programları Eskişehir Bürosu 26470 Eskişehir/TÜRKIYE Tel: 222-335 05 81/ 2675 Fax: 222-335 06 33
Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Irtibat Bürosu Friesenplatz 13, 50672 Köln/DEUTSCHLAND Tel: +49 221-511 044-45-46 Fax: +49 221-521149