Türk Silahlı Kuvvetleri, Kara Harp Okulu Kabul Esasları


Kara Harp Okulu Ankara ilinde bulunmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu sınıf ve miktarda subay yetiştiren askerî yükseköğretim kurumudur. 4566 Sayılı Harp Okulları Kanunu uyarınca üniversite statüsünde olan Kara Harp Okulu,

* Endüstri ve Sistem Mühendisliği,
* Elektronik Mühendisliği,
* Makine Mühendisliği,
* İnşaat Mühendisliği,
* İşletme,
* Kamu Yönetimi programlarında 4 yıllık lisans düzeyinde akademik eğitim veren, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma
Genel Komutanlığına, erkek-bayan subay yetiştiren parasız yatılı bir eğitim kurumudur.

Harbiyelilerin bütün ihtiyaçları (Yeme, yatma, giyim, harçlık, eğitim ve öğretim) devlet tarafından karşılanmaktadır.

Öğrenimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, yukarıda belirtilen programlarda verilen lisans diploması ile birlikte Teğmen olarak mezun edilmekte ve sınıf okulu eğitimi sonrasında kura ile atamaları yapılmaktadır.

Kara Harp Okulu mezunu subaylara; sağlık, lojman ve askerî sosyal tesislerden faydalanma, OYAK üyeliği gibi birçok sosyal imkânla birlikte yurtiçi ve yurtdışı eğitim kurumlarında yüksek lisans ve doktora eğitimi yapma imkânı da sağlanmaktadır. Onurlu bir geçmişe sahip, gelecek için ümit ve güven veren Türk Kara Kuvvetlerinde; geleceğini bir subay ve bir lider olarak çizmek isteyen gençlerimizi Kara Harp Okuluna bekliyoruz.

BAŞVURU BIÇIMI VE SEÇIM AŞAMALARINA ÇAĞRI ESASLARI

Kara Harp Okulu Aday Adayı olmak isteyenler 2012 yılı ÖSYS Aday Başvuru Formunun “Askerî okullara girme isteği” alanındaki kutucuğu işaretleyeceklerdir. Ancak bu işaretlemeyi yapmak ön kayıt için yeterli değildir. Kara Harp Okuluna girmek isteyen adaylar, ayrıca aşağıdaki Internet adresinden 02 Nisan-25 Mayıs 2012 tarihleri arasında ön kayıt başvurusu yapacaklardır.

Internet üzerinden başvuru yapmayan adaylar, ikinci seçim aşaması sınavlarına çağrılmayacaktır.

Başvuruda bulunan adaylar YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanacak, ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak “Seçim Aşamaları Çağrı Puanı” belirlenecektir.

Belirlenen puan ve bu puandan daha yüksek alan adayların ikinci seçim aşaması sınavlarına (Ön sağlık muayenesi, bedenî yeterlilik sınavı, mülakat) çağrı ile ilgili hususlar ve çağrı tarihleri http://www.kho.edu.tr ve www.kkk.tsk.tr Internet adreslerinde yayımlanacaktır. Ayrıca posta ile çağrı yapılmayacaktır.

Kara Harp Okulu Komutanlığında icra edilecek 2’nci seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adayların, Bedenî Yeterlilik Sınavı’ndan alacakları puanın % 15’i ile mülakat sınavından alacakları puanın % 15’i, ikinci basamak sınavı olan Lisans Yerleştirme Sınavı’nın (LYS); MF-1, MF-2, MF-3, MF-4, TM-1, TM-2 ve TM-3 puan türlerinden alacakları puanlardan en yükseğinin %70’ine ilave edilerek asil ve yedek adaylar belirlenecek ve sıralama neticesinde kontenjana giren adaylar KHO’ya girmeye hak kazanacaklardır.

ÖSYS-2012 Kılavuzu’nda belirtilen Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) taban puanını geçemeyen adaylar sıralamaya girmeye hak kazanamayacaklardır. (Değerlendirme, asil ve yedek adayların tespit edilmesi ile ilgili detaylı bilgi 02 Nisan-25 Mayıs 2012 tarihleri arasında yayımlanacak başvuru kılavuzunda belirtilecektir.)

İnternet adresi : http://www.tsk.tr
http://www.kho.edu.tr
İletişim için : (0312) 417 51 90-96 (7 Hat)