Türk Hava Kuvvetleri, Hava Harp Okulu Kabul Esasları


Türk Hava Kuvvetlerinin temel subay kaynağı Hava Harp Okulu İstanbul Yeşilyurt’ta bulunmaktadır. 4566 sayılı Harp Okulları
Kanunu uyarınca üniversite statüsünde olan Hava Harp Okulunda, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar, Endüstri Mühendisliği ve Yönetim Bilimleri dallarında lisans düzeyinde akademik eğitim, askeri eğitim ve özendirici uçuş eğitimi verilmektedir. Dört yıllık eğitim-öğretimlerini başarıyla tamamlayan Harbiyeliler lisans diplomasına sahip pilot adayı teğmenler olarak mezun olmaktadır.

Öğrenimlerini başarı ile tamamlayan Harbiyelilerden sağlık muayenesini başarıyla geçenler İzmir’de uçuş eğitimine başlamakta, sağlık muayenesini herhangi bir nedenle kaybedenler ile uçuş eğitiminden çeşitli nedenlerle ayrılanlar ise Hava Kuvvetlerindeki diğer sınıf okullarında eğitim almaktadır. Sınıf eğitimlerini tamamlayan teğmenler pilot veya yer sınıfı subaylar olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapmaktadır.

Hava Harp Okulundan mezun olan subaylar; lojman, sosyal tesis ve sağlık imkânlarından yararlanmakta, yurtiçi ve yurtdışındaki eğitim kurumlarında yüksek lisans ve doktora eğitimi yapmaktadır. Hava ve uzay gücünün dünya genelindeki önemi ve etkisi her geçen gün artmaktadır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı ailesi sizlerin katılımı ile daha da güçlenecektir.

BAŞVURU ŞEKLI VE SEÇIM AŞAMALARINA ÇAĞRI ESASLARI

Başvuru koşulları bayan ve erkek adaylar için aynıdır. Başvuru koşullarını sağlayan adaylar 2012 ÖSYS Aday Başvuru Formunun “Askeri Okullara Girme İsteği” alanındaki kutucuğu işaretleyeceklerdir. Kutucuğu işaretleyen veya işaretlemeyen adayların başvuru işlemlerini tamamlayabilmeleri için ayrıca 02 Nisan-25 Mayıs 2012 tarihleri arasında www.hho.edu.tr Internet adresine girerek başvuru yapmaları gerekmektedir. Internet sitesi üzerinden başvuru yapmayan adaylar seçim aşamalarına çağrılmayacaktır.

ÖSYM Bşk.lığının sınav sonuçlarını açıklamasıyla birlikte, ihtiyaç duyulan öğrenci sayısına göre “Seçim Aşamaları Çağrı Puanı” veya “Baraj Puan” belirlenecektir. Baraj puan olarak belirlenecek puan türü Internet sitemizden yayınlanacaktır. Baraj puanını aşan adaylar diğer seçim aşamaları için Hava Harp Okuluna davet edilecektir.

Davet edilen adayların isimleri ve Hava Harp Okulunda hazır bulunacakları tarih Internet sitemizden yayınlanacaktır. Adaylar hazırlayacakları evrakları Internet sitesinden indirecektir. Posta yolu ile herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

Hava Harp Okulundaki seçim aşamalarında başarılı olan adaylar, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) MF-1, MF-2, MF-4, TM1 ve TM2 puan türlerinin en yükseği esas alınarak yapılacak performans puanlamasına göre sıralanacak ve asil/yedek liste oluşturularak intibak eğitimine çağrılacaktır.

Seçim süreci boyunca (en fazla dört gün sürecektir) isteyen adaylar Hava Harp Okulu tesislerinde kalabilecektir. Adayların yemek ve yatma ihtiyaçları Okul tarafından ücretsiz karşılanacaktır. Internet sitesi ile ilgili herhangi bir problemle karşılaşan adayların ikdm@hho.edu.tr adresine e-posta göndermeleri veya aşağıdaki telefonu arayarak yardım almaları gerekmektedir.

Internet Adresi : http:www.ikdm.hho.