Türk Deniz Kuvvetleri, Deniz Harp Okulu Kabul Esasları


Türk Deniz Kuvvetlerinin temel subay kaynağı olan Deniz Harp Okulu, Deniz Kuvvetlerinin çeşitli birimlerinde görev alacak cesur, dürüst, lider özelliklerine sahip, en son teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde akademik eğitim almış deniz subayları yetiştirmektedir.

Deniz Harp Okulu mezunu deniz subayları; Türk Deniz Kuvvetlerinin denizaltıları, su üstü gemileri, uçakları, helikopterleri, Sualtı Taarruz (SAT)/Sualtı Savunma (SAS), deniz istihkâm, deniz piyade ve diğer kara birlikleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemiler, S/G botları, uçaklar, helikopterler ve birliklerde görev yapmaktadırlar.

Deniz Harp Okulunun İstanbul Tuzla’daki modern yerleşkesinde endüstri, bilgisayar, makine, gemi inşa, elektrik/elektronik mühendisliği ve uluslararası ilişkiler dallarında dört yıllık lisans düzeyinde akademik eğitim verilmektedir.

Deniz Harp Okulunda geleceğin subay adaylarına yıl içerisinde verilen akademik eğitimlere ilave olarak çağdaş donanmamızın modern gemilerinde temel deniz eğitimleri ve açık deniz eğitimleri verilmekte ve bu eğitimler esnasında denizi ve denizciliği öğrenerek yurt içi ve yurt dışı limanlarda ülkemizi ve dünyayı tanıma imkânı sağlanmaktadır.

Genç Bahriyelileri deniz koşullarına bedensel yönden hazırlamak maksadıyla Deniz Harp Okulunda her türlü spor imkânı yaratılmıştır. Uluslararası düzeyde bile benzeri bulunmayan spor tesisleri ile geleceğin subay adaylarına deniz sporlarına yönelik yelken, kürek ve yatçılık eğitimleri verilmekte, tüm spor branşlarında ulusal ve uluslararası düzeyde yarışmalara katılmaları sağlanmaktadır.

Ayrıca Türk Deniz Kuvvetlerinin özel ihtisas sahibi uzmanları tarafından verilen eğitimleri başarı ile tamamlayan Deniz Harp Okulu öğrencilerine “tek yıldız dalgıç brövesi” verilmektedir.

Öğretim binaları, laboratuarlar, spor tesisleri, sosyal tesisler, kayıkhane ve öğrenci yaşam alanları ile eşsiz olanaklara sahip olan Deniz Harp Okulunun seçkin eğitimini tamamlayan Teğmenler mezun oldukları gün maaş almaya başlamakta, kendileri ve akmakla yükümlü oldukları aile bireyleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağladığı sosyal, sağlık, OYAK üyeliği ve lojman gibi olanaklardan faydalanma hakkına sahip olmaktadırlar.

Deniz Harp Okulu mezunu subaylar için yurt içi ve yurt dışında yüksek lisans ve doktora imkânları da mevcuttur. 1773 yılından bu yana deniz subayı yetiştiren Deniz Harp Okulunda eğitim görmek, ülkemiz ve dünya denizlerinin altı, üstü ve semalarında onurla bayrağımızı dalgalandıran şanlı bahriyeliler arasına katılmak isteyen “GENÇ BAHRIYELILER” www.tsk.tr ve www.dho.edu.tr sitesine girerek ön kayıt yaptırınız.

BAŞVURU BIÇIMI VE SEÇIM AŞAMALARINA ÇAĞRI ESASLARI

Yukarıda belirtilen başvuru koşullarını sağlayan adaylar 2012 yılı ÖSYS Aday Başvuru Formunun “Askeri Okullara Girme İsteği” alanındaki kutucuğu işaretlemelidirler. Ancak bu işaretlemeyi yapmak ön kayıt için yeterli değildir. Deniz Harp Okuluna girmek isteyen adayların 02 Nisan - 25 Mayıs 2012 tarihleri arasında www.tsk.tr ve www.dho.edu.tr Internet adresleri vasıtasıyla ön kayıt yapmaları gerekmektedir. Internet üzerinden ön kayıt yapmayan adaylar, ikinci seçim aşamaları sınavlarına çağrılmayacaktır.

Ön kayıt yapabilmek için gerekli evrak/işlemler ile bilahare yapılacak ikinci seçim aşamalarına ilişkin detaylı bilgiler Ocak 2012 tarihinden itibaren www.tsk.tr ve www.dho.edu.tr Internet adreslerinde yayımlanacaktır.

Başvuruda bulunan adaylar (YGS sınav sonuçlarının açıklanmasından hemen sonra) YGS-1 ve YGS-2 puan türlerinden aldıkları puanlardan yüksek olanı esas alınarak sıralanacak, ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak “İkinci Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanı” belirlenecektir.

Belirlenecek taban puandan daha yüksek puan alan adaylar www.dho.edu.tr Internet adresi vasıtasıyla ikinci seçim aşamalarına (Ön sağlık muayenesi, bedeni yeterlilik ve görüşme) çağrılacak, ayrıca posta yolu ile bir çağrı yapılmayacak, belge gönderilmeyecektir. (Adaylar ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeleri Internet sitemiz vasıtası ile temin edebileceklerdir)

Deniz Harp Okulu Komutanlığında icra edilecek olan ikinci seçim aşamalarında başarılı olan adayların, bedeni yeterlilik testleri ve görüşme aşamasında aldıkları puanlar ile 2012 yılı Lisans Yerleştirme Sınavından (LYS) aldıkları puan (MF-1 ve MF-4 puan türlerinden alacakları puanların yüksek olanı) dikkate alınarak aday performans puanları tespit edilecektir. İkinci seçim aşamalarında başarılı olan adaylar “aday performans puanlarına” göre sıralanacak, kontenjana girerek sevk edilecekleri askeri hastaneden “Askeri Öğrenci Olur” raporu alan adayların kesin kayıt işlemleri yapılacaktır. İkinci seçim aşama sonuçları www.dho.edu.tr Internet adresinde ilan edilecek ayrıca posta yolu ile bir duyuru yapılmayacaktır.

Internet Adresi : www.dho.edu.tr
Telefon : (0 216) 395 26 30’dan 2500.