Karneler çocuğa olduğu kadar anne ve babalara bir mesajdır.


Araştırmalar Anne-baba desteği ve ilgisinden yoksunluk başarısızlığın en önemli sebeplerinden biridir.

Okul yaşantısının ilk yıllarında anne babalar tarafından çocuklara gösterilen ilgi, çocuğun yaşı ve sınıf seviyesi büyüdükçe azalıyor.

Çocuğun okul yaşamına başladığı ilk yıllarda çocukların akademik yaşamına ilişkin anne-babanın duyduğu merak ve heyecan çocuğun yaşı ve sınıfı büyüdükçe azaldığını görüyoruz.  Oysaki okul başarısına ilişkin yapılan araştırma­larda, akademik başarısı düşük ve sınıfta kalma riski taşıyan öğrencileri diğer öğrencilerden ayıran en önemli etkenin, anne-baba desteği ve ilgisinden yoksunluk olduğunu gösteriyor.

Öğrencilerin kişisel yeterlilikleri, yetkinlikleri alışkanlıkları, öğrenme biçimleri, ilişkileri yönetme süreçleri, okul iklimi gibi pek çok değişken akademik başarıyı etkiliyor. Ancak anne baba tutumu en belirleyici değişken.
Yine benzer araştırma sonuçları çocukların başarısızlıklarının yaşları ve sınıf seviyeleri arttıkça yükseldiğini gösteriyor. Pek çok sorunla boğuşan genç ergenler akademik başarısızlıklarında ailelerini yanlarında değil karşılarında buluyorlar. Bunun sonucunda sosyal ve duygusal açıdan yeterince beslenmeyen çocuklar doğal olarak başarılı olamıyorlar.

Anne babalar bilmelidirler ki;

  • Karne sonuçları hem çocukların hem de anne babaların kendilerini değerlendirebilecekleri bir fırsattır, sonucu doğru okuyabilirlerse.
  • Eldeki karne bir sürecin değerlendirildiği bir belgedir. Eksiklikleri görebilmek için sürece geri dönüp bakmayı gerektirir.
  • Başarılı öğrencilerle ilgili sevinç ya da övünç çocuğun benlik algısını kökten değiştirecek kadar abartılı olmamalıdır.
  • Eğitim açısından destekleyici bir tutum içinde bulunan ailelerden gelen çocukların okul başarıları daha yüksek oluyor gerçeğini unutmamalıdırlar.
  • Sıcak bir aile ortamı ve güven duygusu okul başarısının yükselmesinde önemlidir.
  • Okul ile düzenli iletişim içinde bulunan, bu ortak anlayış içinde çocuğuna eğitim desteği sağlayan velilerin çocukları okul başarılarının daha da yüksek olmaktadır.
  • Akademik başarı bütünsel başarısının göstergesi değildir. Kişilik değerlendirmesi ise asla değildir.
  • Kıyaslanmak hiçbir insanın hoşuna gitmez, birey olarak çocuklarını değerlidir. Onlara hak ettiği değeri mutlaka verin. Sevgi, başarı koşulunu bağlanamaz.

Alpaslan Dartan
Terakki Vakfı Okulları PDR Koordinatörü