Kara, Deniz, Hava, Jandarma ve GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokullarına Girmek İsteyen Erkek Adayların Dikkatine!


GENEL BAŞVURU KOŞULLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

2. Herhangi bir nedenle askerî okullardan çıkmış/çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

3. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde yer alan, Askerî Okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,

4. 2012 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2011 yılında mezun olmak,

5. 2012 Yılı Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) katılmış ve belirlenecek taban puanı almış olmak,

6. Her Kuvvet Komutanlığı için ayrı ayrı hazırlanacak olan 2012 yılı Astsubay Meslek Yüksek Okulu Kılavuzlarında yer alan kaynak okul ve bölümlerden mezun olmak,

7. En fazla 21 yaşında olmak (1991 ve sonrası doğumlu) (Yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşı dikkate alınır.),

8. Şehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarından belirlenecek baraj puanının % 90’ını alanlar, ikinci seçim aşamalarına davet edilecektir. Seçim aşamalarında başarılı olan ve % 5 kontenjanına giren adaylar Meslek Yüksek Okuluna girmeye hak kazanacaktır.

9. Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliğinin 44’üncü maddesinde düzenlenmiş olan “Astsubay Meslek Yüksek Okulları Giriş Koşullarını” taşımak,

10. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş veya ertelenmiş hükümlerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

11. Nişanlı, evli, dul, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

12. Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek),

13. Astsubay Meslek Yüksek Okulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

14. “Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silâhlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler için Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik’te belirlenen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,

15. Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okuluna belirlenen kontenjan dâhilinde Kara Kuvvetleri Komutanlığına mensup lise mezunu uzman erbaşlardan öğrenci alınacaktır. Uzman erbaş kaynağından başvuracak adayların, yukarıda belirtilen şartlar (Yaş, mezuniyet, medeni durumu hariç) ile K.K.K.lığınca yayımlanacak 2012 Yılı Astsubay MYO Başvuru Kılavuzunda belirtilecek şartlara sahip olmaları durumunda başvuruları kabul edilecek ve sınavlara çağrılacaklardır.

16. Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamalarına katılmak veya bu aşamaların herhangi birinde elenmek/ayrılmak diğer yüksek öğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmamaktadır.