Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Kabul Esasları


Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO); lise ve dengi okul mezunu erkek adaylardan, Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyduğu miktarda muvazzaf astsubay yetiştiren, ön lisans düzeyinde iki yıl süreli eğitim-öğretim veren, parasız yatılı askerî yükseköğretim kurumudur. Iki yıllık eğitim-öğretim süresince, öğrencilerin ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmakta, başarılı olan öğrenciler Astsubay Çavuş rütbesi ile göreve başlamaktadır.

Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara-Beytepe’de; Jandarma Subay Temel Kursu ve Uzman Jandarma Okulunun da bulunduğu, Jandarma Eğitim Komutanlığı kışlası içerisinde konuşludur.

Gerekli niteliklere sahip Jandarma Astsubayları, yapılacak sınavlarda başarılı olmaları ve J.Gn.K.lığınca belirlenen kontenjan içerisinde yer almaları halinde verilecek eğitim ve öğretimi müteakip Subay olabilmektedir.

Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulundan mezun olan Astsubaylara; sağlık, lojman ve askeri sosyal tesislerden faydalanma, OYAK üyeliği gibi birçok sosyal imkân sağlanmaktadır.

BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI AŞAMALARINA ÇAĞRI ESASLARI

Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna (JAMYO) başvuruda bulunacak adayların, JAMYO başvuru kılavuzunda belirtilen kaynak lise ve dengi okul türlerinden 2011 yılında veya kayıt kabul tarihine kadar (muhtemel Eylül 2012) mezun olması, ayrıca 2012 yılı ÖSYS Aday Başvuru Formunun “Askeri Okullara Girme Isteği” bölümünü işaretlemiş olması gerekmektedir. JAMYO’ya başvuru için bu işaretlemenin yapılması yeterli olmayıp, adayların 02 Nisan-10 Mayıs 2012 tarihleri arasında www.tsk.tr Internet adresinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

JAMYO başvuru işlemleri sonunda J.Gn.K.lığınca YGS-5 puan türünde ilân edilecek olan taban puan ve üzerinde puan alan adaylar, Haziran 2012 ayının son haftasında ikinci aşama seçme sınavları olan ön sağlık muayene, fizikî kabiliyet değerlendirme testi ve mülâkata tâbi tutulacaktır. Ikinci aşama seçme sınavları ve kesin kayıt ve kabul işlemleri ile ilgili her türlü duyuru www.tsk.tr ve www.jandarma.tsk.tr Internet adresinde yayımlanacak, adayların adreslerine herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

Bu nedenle adayların başvuru kılavuzunda belirtilen tarihler doğrultusunda www.tsk.tr ve www.jandarma.tsk.tr Internet adresinde yayımlanacak duyuruları takip etmeleri zorunludur. Başvuru koşulları, seçme sınav aşamaları ile diğer bilgiler, Internet’te yayımlanan 2012 yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Başvuru ve Seçme Sınavları Kılavuzundan öğrenilebilir.