İstanbul Üniversitesi SBF'ye öğretim görevlisi alacak


T.C.İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tarihli, 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile aynı yönetmelikte 19.09.2009 tarihli, 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.
(Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
 BAŞVURULAR
Başvurular ilgili Birimlerin Dekanlıklarına/Müdürlüklerine şahsen veya posta ile yapılacak olup, internet aracılığı  ile yapılacak başvurular, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar İlgili Birimlerin Dekanlıklarına/Müdürlüklerine ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

ÖzgeçmişDilekçe(Başvuru dilekçelerinde başvurulan Birim/Bölüm/Anabilim Dalı, Ünvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.)
1 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopisi
Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili)
Yabancı Dil Belgesi
ALES Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak)
Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak)
Tecrübe durumunu gösterir belge  (İlan edilen kadroya bağlı olarak)
Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
Uluslararası İlişkilerde Lisans Derecesi Olmak.Yüksek Lisans Derecesine Sahip Olmak
Üniversite Adı    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte Adı    SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ        
Bölüm Adı    ULUSLARARASI İLİŞKİLER        

Son Başvuru Tarihi    13 Ocak 2012
Ön Değerlendirme Tarihi    23 Ocak 2012
Giriş Sınav Tarihi    01 Subat 2012  
Sonuç Açıklama Tarihi    09 Subat 2012