Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Sağlık Astsubay Meslek Yüsekokulu


Gülhane Askerî Tıp Akademisi Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu Ankara ilinde bulunmaktadır. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin (Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı) ihtiyaç duyduğu miktarda sağlık sınıfı muvazzaf astsubay yetiştiren, GATA Komutanlığı bünyesinde kurulmuş, ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren, parasız yatılı bir askerî yükseköğretim kurumudur.

Gülhane Askerî Tıp Akademisi Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu iki yıl süre ile ön lisans eğitimi vermektedir. Eğitim öğretim faaliyetleri süresince öğrencilerin ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır. Başarılı olan öğrenciler, ön lisans diploması ile birlikte astsubay çavuş olarak mezun edilmektedir. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu mezunu astsubaylara; sağlık, lojman ve askerî sosyal tesislerden faydalanma, OYAK üyeliği, yurt içi ve yurt dışı kurslar, geçici yurt dışı görevler gibi birçok imkân sağlanmaktadır.

BAŞVURU BİÇİMİ VE SEÇİMİ AŞAMALARINA ÇAĞRI ESASLARI

GATA Sağ.Astsb. MYO’nun ön lisans programlarına ilişkin hususlar 02 Nisan-25 Mayıs 2012 tarihleri arasında
www.kkk.tsk.tr Internet adresinde yayımlanacak başvuru kılavuzunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.

Gülhane Askerî Tıp Akademisi Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu aday adayı olmak isteyenler, 2012 yılı ÖSYS Aday Başvuru Formunun “Askerî okullara girme isteği” alanındaki kutucuğu işaretleyeceklerdir. Ancak bu işaretlemeyi yapmak ön kayıt için yeterli değildir. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu’na girmek isteyen adaylar, ayrıca aşağıdaki Internet adresinden 02 Nisan-25 Mayıs 2012 (Saat 17.00) tarihine kadar ön kayıt başvurusu yaparak başvurularını tamamlayacaklardır.

Internet üzerinden başvuru yapmayan adaylar, ikinci seçim aşaması sınavlarına çağrılmayacaklardır.

Başvuruda bulunan adaylar mezun oldukları/olacakları okulun öğrenim kolu, alan ve bölümleri dikkate alınarak YGS-1 ve YGS-2 puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanacak ve alınması planlanan aday sayısına bağlı olarak “Öğrenci Seçim Aşamalarına Çağrı Puanı” belirlenecektir. Belirlenen taban puanları ve bu puanlardan daha yüksek puan alan adayların ikinci seçim aşaması sınavlarına (Ön sağlık muayenesi, bedeni yeterlilik sınavı, mülakat) çağrı ile ilgili hususlar ve çağrı tarihleri www.kkk.tsk.tr Internet adresinde yayımlanacaktır.

(Ayrıca posta ile çağrı yapılmayacaktır.)

Internet adresi : http://www.tsk.tr
http://www.kkk.tsk.tr
http://www.kho.edu.tr
İletişim için : (0312) 562 11 11 ve 562 15 08