Anadolu Üniversitesi Akademik Personel Alımı


Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen boş kadrolarına kanuni şartları taşıyan profesör, doçent ve yardımcı doçent alınacaktır. (Profesör ve doçent devamlı statüye atanacaktır.)
Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Anadolu Üniversitesinde (Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma İle İlgili Değerlendirme Ölçütleri'ni taşıyan profesör.doçent ve yardımcı doçent adaşlarının dilekçelerine 2 fotoğraf, öğrenim belgesi, askerlik durumlarını gösteren belge, özgeçmişlerini, profesörlerin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı, doçent adaylarının Öğretim (Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14 maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı ve yardımcı doçent adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 8. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı da ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde "Anadolu Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı-Eskişehir" adresine vermeleri gerekmektedir. Başvurularda, Bölüm/Anabilim Dalı açıkça belirtilecek ve başvurular şahsen yapılacaktır.

PROFESÖR (DEVAMLI STATÜ)

İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ: İletişim Bölümü: İletişim Anabilim Dalı.

MÜHENDİSLİK-MİMARLİK FAKÜLTESİ: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı

PORSUK MESLEK YÜKSEKOKULU.

DOÇENT (DEVAMLI STATÜ)

EDEBİYAT FAKÜLTESİ: Tarih Bölümü: Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı. Arkeoloji Bölümü: Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı.

FEN FAKÜLTESİ: İstatistik Bölümü: İstatistik Teorisi Anabilim Dalı. Biyoloji Bölümü: Botanik Anabilim Dalı. Matematik Bölümü: Geometri Anabilim Dalı. (2 adet)

YARDIMCI DOÇENT;

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ: Grafik Bölümü: Grafik Anasanat Dalı.

MÜHENDİSLİK-MİMARLİK FAKÜLTESİ: Çevre Mühendisliği Bölümü: Çevre Bilimleri Anabilim Dalı. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü: Elektronik Anabilim Dalı (Yarı iletken malzemeler alanında çalışmalar yapmış olmak). Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı (Nanofotonik. Elektrooptik Manyetik Malzemeler alanında çalışma yapmış olmak).

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ: Yaygın Öğretim Bölümü: Yaygın Öğretim Anabilim Dalı. Sosyoloji Bölümü:

EDEBİYAT FAKÜLTESİ: Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü: Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

HUKUK FAKÜLTESİ: Özel Hukuk Bölümü: Roma Hukuku Anabilim Dalı

İKTİSAT FAKÜLTESİ: Maliye Bölümü: Maliye Teorisi Anabilim Dalı.

İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ: Sinema Televizyon Bölümü:

DEVLET KONSERVATUVARI.

ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU.(2 adet)

PORSUK MESLEK YÜKSEKOKULU: 1