2012 Şubat Rehber Öğretmen Ataması

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 2012 Şubat atama döneminde rehber öğretmen kadrosu için 883 kişilik kontenjan ilan edilmiştir. Atama ilanının, bilimsel literatüre, derneğimizin savunuculuğunu yaptığı düşünceye ve Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına uygun olarak alanımızla sınırlı tutulmuş olmasından dolayı Sayın Bakana, Sayın Müsteşara ve Sayın Talim ve Terbiye Kurulu Başkanına teşekkür ederiz.

Ataması yapılacak meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, derneğimizle işbirliği içinde ve mesleğin gelişimine katkı sunacakları bir meslek yaşamı temenni ederiz.

Saygılarımızla....

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
Yönetim Kurulu


Kasrolar ve tercihler için
https://mebbis.meb.gov.tr/basvurular/bsv00009.aspx