YTÜ YÜKSEK LİSANS YABANCI DİL YETERLİK SINAVI


YTÜ
2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS YABANCI DİL YETERLİK SINAVINA
 GİRECEK OLAN ADAYLAR İÇİN DUYURU

2011-2012 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans programlarına başvuru yapacak adaylar için düzenlenecek olanYüksek Lisans Yabancı Dil Yeterlik Sınavı 17 Aralık 2011 tarihi saat 15:00’da Yıldız Kampusunda yapılacaktır.


Yüksek LisansYabancı Dil Yeterlik Sınavı kayıtları 14 Kasım 2011 – 12 Aralık 2011 tarihleri arasında YILDIZ-SEM Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. 12 Aralık 2011 tarihinden sonra yapılan kayıt başvuruları kabul edilmeyecektir.

Sınav yeri ve saati, adayların sınava gireceği sınav salonları en geç 15 Aralık 2011 tarihinde Yabancı Diller Yüksekokulu ve Yıldız-SEM’in web sayfalarında ilan edilecektir.

Sınav esnasında, adayların Yıldız-SEM tarafından verilen sınava giriş belgelerini ve resmi kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları zorunludur. Öğrenci pasosu resmi kimlik belgesi olarak geçerli değildir. Her iki belgesi de yanında olmayan aday sınava alınmayacaktır.

Sınav sonuçları 3 (üç) yıl süre ile geçerlidir ve sonuçlar YDYO’nun web sayfasında duyurulacaktır. (www.ybd.yildiz.edu.tr)

Sınav Başarı Sertifikası bir defaya mahsus hazırlanacaktır. Duyurulacak tarihte YILDIZ-SEM’den imza karşılığı teslim edilecektir.

Yabancı Dil Yeterlik Sınavına kayıt işlemleri için gerekli evraklar konusunda www.sem.yildiz.edu.trsayfasından bilgi alınız.

Kayıt için gerekli belgeler:
1. 1 adet fotoğraf
2. Sınav ücretine ait banka dekontu (50 TL)
T.C. İş Bankası YTÜ Şubesi
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Hesabı
Şube Kodu: 1199  Hesap No: 3558512
IBAN: TR 08 0006 4000 001 1199 3558512