YGS/LYS-2011’in Tercih ve Yerleşme Analizleri Açıklandı


Tercihte Sayısına Göre Devlet Üniversiteleri Önde

ÖSYM, “2011 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Adayların Yükseköğretim Programlarına İlişkin Tercihleri”Kitabını yayımladı.

YGS-2011’de toplam 14.825.524 tercih yapıldı.

Bu tercihlerin 
%92,90’ı (13.773.086 tercih)  devlet üniversiteleri için; 
%6,70’i (993.562 tercih)  vakıf üniversiteleri için; 
%0,40’ı (58.906 tercih)  KKTC ve yurt dışı üniversiteleri için yapıldı.

Tercih Sırasına Göre (İlk 5’te tercih etmeye göre) Vakıf Üniversiteleri Önde

Toplam 14.825.524 tercihin % 30,27’si (4.487.856 tercih) ilk 5 tercih.
13.773.086 toplam devlet üniversiteleri tercihinde İlk 5 oranı % 29,96’sı (4.126.874 tercih); 
993.562 toplam vakıf üniversitelerinde  % 34,22’si (339.954 tercih); 
58.906 toplam KKTC ve yurt dışı üniversitelerinde % 35,70’i (21.028 tercih) olarak gerçekleşti.

Adayların yarısına yakının ise 10 ve üzeri tercihlerde yoğunlaştığı görülüyor.

Tercihlerin %50,78’i (7.527.684 tercih) 10. ve üzeri (10-30 arası) tercihlerde toplandı.
13.773.086 toplam devlet üniversiteleri tercihinde 10. ve üzeri tercih oranı % 51,29’u (7.0641.771 tercih); 
993.562 toplam vakıf üniversitelerinde  % 43,95’i (436.650 tercih); 
58.906 toplam KKTC ve yurt dışı üniversitelerinde % 45,59’u (26,857 tercih) olarak gerçekleşti.

Yerleşenin Tercih Sırasına Göre Adayların Yarısından Fazlası İlk 5 Tercihine Yerleşti

Toplam 497.079 yerleşmenin % 55,04’ü (273.572 yerleşme) ilk 5 tercihine yerleşti.
438.258 toplam devlet üniversiteleri yerleşmesinde İlk 5 oranı % 54,22’si (237.637 yerleşme); 
52.665 toplam vakıf üniversitelerinde  % 62,05’i (32.679 yerleşme); 
6.156 toplam KKTC ve yurt dışı üniversitelerinde % 52,89’u (3256 yerleşme) olarak gerçekleşti.

Bu sayılar artık adayların daha bilinçli ayakları yere basan tercihler yaptığını gösteriyor.Vakıflarda oranın daha da yüksek olması vakıf üniversitesi tercih edenlerin tercihlerinin daha çok ayırdında olduğunu, devlet üniversitesi tercih edenlerin bir kısmının hala kafaları karışık olarak tercih yaptıkları, bir yeri kazanmak adına seçimlerde bulundukları söylenebilir.

Oktay Aydın
TÜRKPDR İstanbul YK Üyesi