ÖSYM İletişim Bilgileri


Merkezimizi bir bütün olarak ilgilendiren resmî, özel ve genel yazılar için:
ÖSYM Başkanlığı 06538 Bilkent-ANKARA


Başvuru, sınav ve sınav sonuçları konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için:
ÖSYM Başkanlığı (SHDB) 06538 Bilkent-ANKARA

ÖSYM Internet Adresi:
http://www.osym.gov.tr

ÖSYS İçin Aday İşlemleri (Başvuru, bilgi kontrol, değişiklik, düzeltme, tercih yapma vb.):
http://ais.osym.gov.tr

Sonuçlar İçin İnternet Adresi:
http://sonuc.osym.gov.tr

Telefon Numarası:
(312) 298 80 50 (Çok Hatlı Santral)

ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri:
ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinin adres ve iletişim bilgileri
ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr Internet adresinde yer almaktadır.