Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

“2547 sayılı Kanun’un 23. ve 25. Maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre Üniversitemizin Çeşitli birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru ve atanma şartlarına ilişkin bilgiye http://pdb.artuklu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.”
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

1-Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
 (Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)
2 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve yabancı dilini belirtir dilekçelerine özgeçmiş, doktora diplomalarının tasdikli sureti, nüfus cüzdanı sureti, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
3 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran tüm adaylar, 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup, sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.
Başvuru Yeri :
Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne(Personel Daire Başkanlığı) şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan Başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. )

Birimi
Bölümü
ABD / Alanı
Ünvanı
Der.
Adet
Açıklama
Güzel Sanatlar Fakültesi
Resim

Doçent
1
1
Doğu Sanatı ve Estetiği konusunda sanatta yeterlik tezi yapmış olmak
Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü
Beslenme ve Diyetetik

Yrd. Doç.
5
1
Mantarların Ekstraselüler enzim, Protein, Vitamin, ve Diğer Bileşenleri Konusunda Çalışma Yapmış Olmak.
Türkiye’de Yaşayan Diller Enst.Müd.
Süryani Dili ve Kültürü

Yrd. Doç.
3
1
Sami Dilleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
İlahiyat Bilimleri Fak.Dekanlığı
Temel İslam Bilimleri
Kelam ve İslam Mezhepleri
Yrd. Doç.
5
1
Kur’an da din hürriyeti üzerinde çalışmalarda bulunmuş olmak.
İlahiyat Bilimleri Fak.Dekanlığı
Temel İslam Bilimleri
İslam Hukuku
Yrd. Doç.
4
1
İslam Hukuku Felsefesi alanında Doktorasını yapmış olmak
Edebiyat Fak.Dekanlığı
Kürt Dili ve Edebiyatı

Yrd. Doç.
3
1
Kürt Dili ve Edb. Konusunda çalışmalarda bulunmak ve ilgili alanda tez danışmanlığı yapmış veya yapıyor  olmak.
Edebiyat Fak.Dekanlığı
Kürt Dili ve Edebiyatı

Yrd. Doç.
3
1
Kürt Dili ve Edb. Konusunda çalışmalarda bulunmak ve ilgili alanda tez danışmanlığı yapmış veya yapıyor olmak.
Edebiyat Fak.Dekanlığı
Doğu Dil. ve Edebiyatları
Arap Dili ve Edebiyatı
Yrd. Doç.
5
1
Arapça Öğretmenliği Anabilim dalında Doktorasını yapmış ve Yurt Dışında Arapça Eğitimi ile ilgili çalışmalarda bulunmuş olmak.