İstanbul Üniversitesi'ne Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Alınacaktır


Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine. 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri. 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve "İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesi" uyarınca Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına eleman alınacaktır.Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: özgeçmişlerini , yayın listelerini Doçentlik Belgelerini, Bilimsel Yayınlarının, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını. Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

NOT:
Başvuruda bulunacak adayların Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerinden hazırladıkları dosyalara birer fotokopi koymaları ve dilekçenin aslı ile Özgeçmiş. Doçentlik Belgesi, yayın listesi ve başlıca araştırma eseri olarak gösterdikleri eserden ve vesikalık fotoğraftan birer adet yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmiş. Doçentlik Belgesi. Yayın Listesi ile Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

NOT:
Başvuruda bulunacak adayların başvuru esnasında yanlarında birer adet Doçentlik Belgesi. Yayın Listesi özgeçmiş başvuru dilekçesi ve bir adet vesikalık fotoğraf bulundurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Sınava girecekleri yabancı dili belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini. Doktora Belgesini, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 adet dosya, ile birlikte ilgili birimlere teslim etmeleri gerekmektedir.

İlan edilen bütün Unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48.maddcsinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

NOT:
İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
Başvurular ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere yapılacaktır.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.